Hoppa innehåll

Pressmeddelande: Kostnadsstöd har hittills utbetalas för nästan 23 miljoner euro – nu är det dags att ansöka

Företagen har under tre veckors tid kunnat söka temporärt kostnadsstöd från Statskontoret. Statskontoret genomförde snabbt och framgångsrikt ett exceptionellt digitalprojekt i statsförvaltningen. Utgångspunkten för realiseringen var kundupplevelse och servicetänkande.

Tjänsten planerades och skapades på mindre än två månader. Kunderna tackar för den lyckade tjänsten och positiv respons har kommit även från intressenter och beslutsfattare.

Bakgrunden till framgången ligger i Statskontorets erfarenhet av smidig utveckling, elektronisk kundtjänst och servicetänkande planering samt i sitt arbete engagerade experter.

Kostnadsstödets statusgranskning

Det har kommit in sammanlagt 5 927 ansökningar. Stöd har hittills utbetalats för 22 784 020 euro.

Flest ansökningar har det kommit från landtrafik och rörledningstransporter, förplägnadsverksamhet samt från detaljhandel. De branscher som fått mest stöd är landtrafik och rörledningstransporter, detaljhandel och grossisthandel.

Stödets storlek och de branscher som omfattas av det temporära kostnadsstödet till företag regleras enligt lag och förordning.

Kostnadsstöd kan sökas t.o.m 31.8.2020 – nu är det bra tid att söka

Hittills har det kommit in i genomsnitt 296 ansökningar per dag. Stödet lanserades mitt i semesterperioden och antalet ansökningar kommer att öka mot slutet av ansökningsperioden. Statskontoret har full beredskap att betjäna dem som ansöker om kostnadsstöd.

Det lönar sig att göra ansökan när det är lämpligt för företaget, fast det är möjligt att ansöka om stöd ända till slutet på augusti.

Ansökningarna har behandlats mycket snabbt. De företag som är berättigade till stödet har fått stödet till sitt konto inom några dagar från ansökningsdagen.

Statskontorets service

På Statskontorets websida finns ansökningsinformation på finska, svenska och engelska, video-information för hur man fyller i ansökan, inspelning av kostnadsstöd-webinarium samt svar på ofta frågade frågor.

Kundtjänsten betjänar via telefon och chat.

 

Tilläggsuppgifter:

Timo Laitinen, generaldirektör, tel. +358 295 50 2200

Satu Vallivaara, biträdande direktör, tel. +358 295 503 347

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 503 349

 

Kostnadsstöd telefontjänsten tjänar på vardagar från 9.00 till 15.00 på +358 295 50 3050.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter