Hoppa innehåll

Statskontoret strävar efter en snabb och smidig ansökningsprocess för offren för dataintrånget på Vastaamo

Statskontoret utvecklar för närvarande en process för att så smidigt som möjligt ta emot och behandla ansökningar från offer för dataintrånget på Vastaamo.

I Statskontorets utvecklingsarbete har man bland annat fokuserat på vilka uppgifter som ska bifogas till ansökan och hur dessa uppgifter ska levereras till Statskontoret så smidigt som möjligt. Syftet med detta är att göra behandlingen av alla ansökningar snabbare och att se till att ansökningsprocessen är enkel och effektiv för alla sökande.

Ombud som lämnar in hundratals eller tusentals ansökningar kan kontakta Statskontoret

Det är känt att vissa ombud kan ha ett stort antal offer att hjälpa. Det är känt att vissa ombud kan ha ett stort antal offer att hjälpa. Om en ombudsman har hundratals eller tusentals ansökningar om ersättning till offer för dataintrånget på Vastaamo, kan de kontakta Statskontoret för att diskutera situationen:

“Vårt syfte är att utveckla vår förståelse för hur vi bäst kan leverera ett stort antal ansökningar till Statskontoret, och vi kommer att samråda rättvist med alla som berörs. Detta kommer också att bidra till att säkerställa att antalet ansökningar i genkäromålet inte påverkar handläggningstiderna för andra ansökningar från våra kunder”, säger Noora Allenius, chefsjurist vid Statskontoret.

Statskontoret har redan diskuterat med en några av dessa ombud hur vi kan göra ansökningsprocessen för alla offer för dataintrånget på Vastaamo så smidig som möjligt med tanke på det stora antalet ansökningar som ska lämnas in. Det bör dock noteras att det inte är möjligt att diskutera hur Statskontoret kommer att behandla ansökningarna. Till exempel kan man inte förhandla om ersättningsbeloppet med de sökande eller deras representanter.

Mer information om hur man ansöker om ersättning kommer från Statskontoret i maj

Statskontoret kan börja behandla ersättningsansökningar först när brottmålet och skadeståndet har behandlats i domstol. Vi kommer att ge ytterligare anvisningar om hur man ansöker om ersättning på vår webbplats i maj 2024. För att säkerställa ett snabbt avgörande rekommenderar vi att du inte ansöker om ersättning förrän Statskontoret har gett ytterligare information och anvisningar om hur du ansöker om ersättning i maj. Eftersom behandlingen av ersättningsansökningarna kan inledas först efter domstolsbeslutet, påskyndar det inte behandlingen av ersättningsansökningarna att ansökan behandlas skyndsamt.

Du kan följa våra uppdateringar om situationen på Statskontorets webbplats.

Tilläggsinformation

Noora Allenius
chefjurist
tel. +358 295 502 198
noora.allenius(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter