Hoppa innehåll

En uppdaterad version av AURA-handboken har publicerats

En ny version av handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering, AURA, har publicerats den 13 april 2021. Ändringarna i AURA-handboken gäller definitionen av ett materielkonto (kapitel 3.2.4.3 Ämnen, förnödenheter och varor), interna poster som gäller köp av kundtjänster (kapitel 7.8.2 Bokslutsuppgifter om driftsekonomin sektorsvis per serviceklass, resultaträkningskonton och 5.6.6 Stödtjänster i myndighetsrapporteringen) samt tillägg av typ av investeringsvara och återbärbar moms till ordlistan som finns som bilaga i handboken.

Bekanta dig med den uppdaterade handboken >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter