Hoppa innehåll

Nyheter från kontoret 2/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 2/2021 har publicerats den 22 april. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet.

Nyheter på svenska i detta brev:

Allmänt

Välkommen till virtuella Valtio Expo 5.5.2021!
Coronastöd för företag
Statskontoret bereder nya statsunderstödstjänster

Ekonomi

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2020 är färdigt
Valideringen av nätfakturor enligt Europanormen inleddes
Nya föreskrifter och instruktioner

Kunskap

Statskontoret erbjuder ministerierna analys- och rapporteringstjänster
Kommunernas lägesuppföljning gör aktuell information tillgänglig för alla

Arbetsliv

Stödmaterial hjälper till att hantera hatretorik i arbetet
Ansök om Kaiku-utvecklingspengar
Besök webbplatsen Valtiolla.fi
Evenemang inom arbetslivstjänsterna

Ansvarighet

Så här hos oss – Statskontorets tankar om ansvarsfullhet i rapporteringen

Medborgartjänster

Försummelserna av trafikförsäkringsavgifterna ökade under coronaåret

 

LÄS NYHETSBREV NYHETER FRÅN KONTORET 2/2021 >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter