Hoppa innehåll

I podden om arbetskultur utreds hur en coachande och lärande arbetskultur utvecklas inom staten

Det talas mycket om en coachande arbetskultur, men vad betyder det? Vad lär man sig på arbetsplatserna? Hur kan överraskande situationer vara något som lär organisationer nytt? Vilken typ av musa behövs för att utveckla arbetskulturen? Och hur svarar det moderna myndighetsarbetet på förändringarna i samhället?

Statskontorets podd om arbetskultur (Työkulttuuripodi) ger sig tillsammans med Henni ut på en forskningsresa för att ta reda på hur en ny arbetskultur byggs upp inom staten. I podcasten granskar man hur ämbetsverken övergår från praxis och ledarskap, där anvisningarna kommer uppifrån, till ett coachande arbetssätt som grundar sig på uppmuntran, frågor, lyssnande och försök. I podden om arbetskultur tar man farväl av konsultjargon och lämnar tjänstemannahatten i garderoben.

Inspiration, motivation och resultat

Alltför ofta tar man i bruk nya modeller för ledarskap och arbete utan att fundera på varför de behövs och i synnerhet i vilka frågor de behövs. I avsnitten i podden om arbetskultur presenteras sex olika berättelser och sätt att förnya organisationens arbetskultur i en coachande och lärande riktning. Genom exempel vill man uppmuntra arbetsgemenskaper och team att utan fördomar granska förändringar i arbetet och arbetssätten.

Att utveckla arbetskulturen går inte över en natt utan kräver att man stannar upp och utvecklar ett tänkande som skapar kontinuerlig utveckling i vardagen. I dagens samhälle har arbetet blivit mångsidigare samtidigt som brådska och mångfalden av uppgifterna har ökat. Kritisk information finns inte längre bara hos cheferna, utan alla har tillgång till den. En fråga som förenar de olika poddavsnitten är hurdant lärande som behövs just nu.

– Betydelsen av arbetshälsa och empatiskt ledarskap lyftes fram i flera diskussioner. Vare sig det handlar om ett hot i stil med coronapandemin, kriget i Ukraina eller ett problem inom organisationen är ledarens viktigaste färdighet är att känna sitt eget team och förstå hur det känns att arbeta under förändrade förhållanden, säger programledaren för podden om arbetskultur Henni Purtonen vid Statskontoret.

Vem som helst kan främja en coachande och lärande arbetskultur

En coachande och lärande arbetskultur är en tanke-, interaktions- och verksamhetsmodell som syns som en konkret verksamhet i arbetsgemenskapens dagliga arbete med kunder, intressentgrupper och kollegor. Karakteristiskt för en coachande och lärande arbetskultur är att arbetsrelaterade frågor löses gemensamt samt att inlärning och utveckling i arbetsgemenskapen betonas. Åk med till en värld där arbetet förnyas och du får lära dig nytt genom avsnitten i podden om arbetskultur!

Välkommen att diskutera avsnittens teman även i sociala medier med hashtaggen: #työkulttuuripodi

Bekanta dig också med statsförvaltningens webbplats VALOA för en coachande och lärande arbetskultur, som erbjuder arbetsgemenskaperna verktyg för att granska och utveckla det gemensamma arbetet och arbetskulturen. Hur ser arbetet i er arbetsgemenskap ut och hur förändras det?

Lyssna på podcasten Työkulttuuripodi på finska på Spotify eller på Supla! Avsnitten hittar du också på webbplatsen valtiolla.fi.

Mer information:

Podden om arbetskultur: kommunikationsexpert Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Webbplatsen VALOA: utvecklingschef Sari Virta, tfn 0295 502 397,sari.virta(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter