Hoppa innehåll

Över 300 miljoner i kostnadsstöd har betalats ut till företag – Tredje ansökningsomgången börjar snart

Statskontoret har hanterat nästan alla stödansökningar för den andra ansökningsomgången. Kostnadsstödet är tänkt till företag och föreningar med en minskning i omsättningen på över 30 % som orsakats av corona pandemin. Med stödet ersätts svåranpassade kostnader.

Det kom in sammanlagt 18 417 ansökningar och 38 % av de sökande fick ett positivt stödbeslut. Under kostnadsstödets första ansökningsomgång sommaren 2020, var antalet sökande 12 852 och 27 % av ansökningarna godkändes. Antalet sökande ökade alltså med 43 % och allokeringen av stödet lyckades bättre.

Det betalades ut sammanlagt cirka 181 miljoner euro i kostnadsstöd till företag för den andra ansökningsomgången av stödet. För den första ansökningsomgången betalades stöd ut för cirka 124 miljoner euro. Stöd med andra ord sammanlagt betalats ut för över 300 miljoner euro för de två första ansökningsomgångarna.

Under andra omgången betalades mest stöd ut till förplägnadsverksamheten samt till resebyråer och researrangörer. Flest sökande företag var det från branscherna land- och rörledningstransporter samt förplägnadsverksamheten.

Under andra omgången kunde stöd även beviljas utöver den fastställda branschförteckningen om företaget kunde motivera att minskningen av omsättningen på över 30 % berodde på coronapandemin.

Kommunernas företagsrådgivare som stöd till småföretagen under kostnadsstödets tredje omgång

På basen av responsen från den andra omgången har det gjorts förändringar i lagen om kostnadsstödet. Ändringarna gör det ännu smidigare för enskilda näringsidkare och småföretag att ansöka om stöd. Den tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd börjar den 27.4.

Statskontoret förväntar sig större mängd ansökningar än under de tidigare ansökningsomgångarna av stödet. Förberedelserna för den större ansökningsmängden har påbörjats genom nära samarbete med Kommunförbundet samt kommunerna, utvecklingsbolagen(SEKES) och Nyföretagarcentralernas företagsrådgivare.
Med i samarbetet är även Företagarna i Finland med sina regionala föreningar.

Företagsrådgivarna betjänar tillsammans med Statskontoret företagen i alla frågor som har med ansökan av kostnadsstödet att göra. ”Vår kundtjänst har fått väldigt mycket beröm från de tidigare omgångarna av kostnadsstödet. Utökningen av samarbetet med företagsrådgivarna gör det möjligt för oss att nå de lokala småföretagen via deras bekanta kontakter. Vårt mål är att varje företag som omfattas av stödet ska få hjälp”, berättar servicechef Mari Selviranta.

Även Kommunförbundet är nöjd med samarbetet med Statskontoret: ”Att hjälpa företagen hör till företagsrådgivarnas kärnkompetens. I samarbete med Statskontoret kan vi effektivt hjälpa företagare att ansöka om kostnadsstöd, samt säkerställa att de som omfattas av stödet vet hur man söker det” säger Kommunförbundets Livskraft och sysselsättning- enhetens chef Jarkko Huovinen.

Även ersättningen för stängning och evenemangsgarantin under beredning

Lagen om kostnadsstöd innehåller även en paragraf om ersättning för stängning som betalas ut till företag. Enligt kostnadsstödslagen som trädde i kraft den 12.4 kan de småföretag och mikroföretag (med under 50 anställda) som befordrats att stänga, ansöka om stöd från Statskontoret med början den 12.5. Ersättningsmodellen för stängningen gällande stora förtag bereds separat.

Utöver det ligger ett lagsförlag om evenemangsgaranti under beredning. Den föreslagna evenemangsgarantin skulle vara i form av en betalningsförbindelse i förskott, som skulle ges till evenemangsarrangören för de kostnader som de angett. Om en myndighet skulle befordra annullering av ett evenemang, skulle ersättning betalas för i förskott uppstådda och angivna kostnader.

Lagstiftningen för de nya stödformerna är för närvarande under beredning. Det går att följa hur de fortskrider på arbets- och näringsministeriets webbsida. Ansökan av de nya stöden kan börja först när lagarna trätt i kraft.

”Vi kan med det kunnande som Statskontoret på basen av föregående ansökningsomgångar har samlat på sig, påbörja ansökan tämligen snabbt efter beredningen av lagen”, lovar servicechef Mari Selviranta.

Statskontoret informerar via sina egna kanaler när ansökningstiden börjar.

Tilläggsinformation

Servicedirektör Mari Selviranta, tfn. +358 295 502 015

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter