Hoppa innehåll

Nyheter från kontoret 4/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 4/2021 har publicerats den 23 september. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet.

Nyheter på svenska i detta brev:

Allmänt

Aktuellt om coronastöd för företag
Tjänsten Sokunderstod.fi har publicerats, Brandskyddsfonden deltar i pilotförsöket

Ekonomi

Förberedelser inför bokslutet
Kontroller av ekonomiförvaltningens uppgifter
Höstens evenemang inom statens ekonomiförvaltning
Nya föreskrifter och instruktioner

Kunskap

En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap
Avsnit 2: ”Vi älskar alla som bara ens försöker”
Läs mer om ämnet: Flerspråkighet är en resurs i samhälle

Arbetsliv

Ansök om Kaiku-utvecklingspengar
Nya ansikten i arbetslivstjänsterna
Höstens evenemang inom arbetslivstjänsterna

Ansvarighet

Statsförvaltningens ansvarsarbete synliggörs

LÄS NYHETSBREV NYHETER FRÅN KONTORET 4/2021 >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter