Sökresultaten

Nyheter från kontoret 1/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 1/2021 har publicerats den 25 februari. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet. Nyheter på svenska i detta brev: Allmänt...
Nyheter från kontoret 1/2021 har publicerats

Effektivitet genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer

I hela världen sätts stabiliteten och ändringsuthålligheten i samhällena på prov av utarmningen av naturens mångfald och klimatförändringen, det växande hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin, arbetslösheten, flyttningsrörelsen och de nya...
Effektivitet genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer

Kunskapsledd offentlig upphandling löser hållbarhetsutmaningar

I den nationella strategin för offentlig upphandling som publicerades hösten 2020 betonas hållbarhetsmål och kunskapsbaserat ledarskap. Enligt uppskattning används årligen cirka 35 miljarder euro, dvs. cirka 16 procent av bruttonationalprodukten,...
Kunskapsledd offentlig upphandling löser hållbarhetsutmaningar

Rapportering om ansvarighet stöder målen för hållbar utveckling

Statsförvaltningens organisationer bygger med sin verksamhet framtidens samhälle. Vilken roll har varje statlig myndighet eller inrättning för att lösa globala hållbarhetsutmaningar? Det första sammandraget av ansvarsarbetet inom statsförvaltningen görs våren...
Rapportering om ansvarighet stöder målen för hållbar utveckling

Kommunekonomins informationstjänstprojekt avslutades

För fyra år sedan ställdes som mål för projektet att man med hjälp av automatiserad ekonomisk rapportering ska erbjuda verktyg för högklassig och aktuell kunskapsledning och utnyttjande av information i...
Kommunekonomins informationstjänstprojekt avslutades

Finland blir föregångare inom företagens digitala ekonomi

För att underlätta de finländska företagens vardag och upprätthålla den internationella konkurrenskraften har man ställt upp nationella mål i syfte att digitalisera företagens ekonomiförvaltning. Målet med digitaliseringen av företag är...
Finland blir föregångare inom företagens digitala ekonomi

Kommunekonomins meddelande 3/2021 har publicerats

Rapporteringshelheten Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognos KTPE har öppnats för testning. Kvartalsrapporteringen (KKNR) närmar sig och nya instruktionsvideor har publicerats på Statskontorets webbplats. Det har också publicerats en uppdaterad version av...
Kommunekonomins meddelande 3/2021 har publicerats

Välkommen till virtuella Valtio Expo 5.5.2021!

Valtio Expo-evenemanget, som arrangeras av Statskontoret, genomförs i vår i sin helhet på nätet. Valtio Expo 2021 samlar statsförvaltningens beslutsfattare, sakkunniga och samarbetspartner till evenemanget onsdagen den 5 maj 2021...
Välkommen till virtuella Valtio Expo 5.5.2021!

Var finns e-tjänst?

Gör genast efter olycksfallet en olycksfallsanmälan i Statskontorets e-tjänst https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/tyotapaturmat/ Obs! Kräver stark autentisering (nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort). Använd någon av webbläsarna Chrome, Firefox, Edge, Safari eller IE11 för att...

Hur skickas beslutet om kostnadsstöd?

Genom att ansöka om kostnadsstöd via e-tjänsten ger du ditt medgivande till att beslutet skickas till dig elektroniskt. Beslutet skickas som krypterad e-post till den e-postadress du meddelat oss....

Varför tar handläggningen av min ansökan längre än vad som angetts?

Handläggningstiden som anges på Statskontorets webbplats är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar. Ansökningarna handläggs individuellt och därför kan handläggningsprocesserna variera. Därför kan den faktiska handläggningstiden för ansökan vara längre till...