Hoppa innehåll

Podcasten Tiedon luo: Diskussion om data, makt och ansvar

Varför måste man prata om etik i samband med artificiell intelligens och teknisk utveckling? Hur ska lagstiftningen utvecklas för att säkerställa att medborgarna smidigt har tillgång till de lagstadgade tjänster som de har rätt till? Vilken typ av information behövs i kampen mot strukturell rasism just nu? Och vad kan hända när yttrandefriheten görs till utrikespolitik?

Under Tiedon luo poddens andra säsong tar Henni lyssnarna med på en resa där man utforskar snedvridningar av tänkandet gällande kreativitet, data och algoritmer, interaktion mellan förvaltningsområden och olika slags ansvarsfrågor. I varje avsnitt bidrar gästernas erfarenheter och observationer av världen till att rama in ett visst ämne med anknytning till samhället eller arbetslivet. Med gästerna pratar Henni också om mod, framtid och ledarskap.

Dessutom medverkar en del av statsförvaltningens experter från olika förvaltningsområden i avsnitten. De bidrar till ämnet med sina egna expertperspektiv. Statsförvaltningens experter berättar också intressanta historier och ställer insiktsfulla frågor till gästerna som arbetar utanför statsförvaltningen.

De nya avsnitten i podcastsserien publiceras på Spotify och webbplatsen valtiolla.fi på onsdagar från och med den 20 april 2022. Håll öronen öppna!

Podcasten Tiedon luo på webbplatsen valtiolla.fi

Podcastens ämnen och gäster

  • Hybridpåverkan och informationskrig / Teija Tiilikainen (Hybrid CoE) ja Saara Jantunen (Försvarsmakten)
  • Hotar ett nytt krig i Bosnien i skuggan av Ukrainakrisen? / Elisabeth Rehn (minister)
  • Strukturell rasism i Finland och Europa / Michaela Moua (Europeiska kommission), Katriina Nousiainen (justitieministeriet), Panu Artemjeff (forskare)
  • Utveckling av tjänster, lagstiftningsberedning och GDPR / Jukka Lång (Dittmar&Indrenius) ja Susanna Siitonen (justitieministeriet)
  • Etik kring artificiell intelligens / Maija-Riitta Ollila (filosof, facklitteraturförfattare) ja Wolf Wikgren (Statskontoret)
  • Kreativitet och fenomenbaserad utveckling / Petri Rajaniemi (nutidsutredare) ja Saara Saarinen (Sitra)

 

Henni Purtonen arbetar som kommunikationsexpert på Statskontorets avdelning för Ekonomi, kunskap och arbetsliv. Aktuella fenomen, att göra arbetslivet mer humant, kunskapsbaserad ledning och att hantera osäkerhet vid förändring är alla ämnen som engagerar henne. I sitt arbete med att påverka och kommunicera är hon fascinerad av projekt som utmanar nuvarande praxis. Henni tror att efterfrågan på samhällspåverkan kommer att öka under de kommande åren och att det kommer att förändra hur organisationer, investerare och medborgare arbetar med att planera, utveckla, ta till sig och genomföra åtgärder.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter