Hoppa innehåll

Granskakommuner.fi ger insikt i kommunernas ekonomi och verksamhet

Statskontoret och finansministeriet har öppnat tjänsten Granskakommuner.fi, som fokuserar på läget i kommunerna. Tjänsten är en del av webbplatsen Granskaförvaltningen.fi. Syftet med tjänsten är att underlätta och utöka uppföljningen av läget i kommunerna genom att erbjuda de senaste uppgifterna om centrala indikatorer för kommunernas ekonomi och verksamhet.

I tjänsten för uppföljning av läget i kommunerna finns aktuell information om kommunernas ekonomi, verksamhet och verksamhetsmiljö. Data i tjänsten är tillgängliga för alla. Tjänstens centrala mål är att förbättra tillgången till den information som används i statens och kommunernas beslutsfattande med hjälp av moderna sätt att beskriva fenomen på kommunnivån. Genom rapporterna över kommunernas och samkommunernas ekonomi kan man granska uppgifterna om budgetåret för enskilda kommuner och samkommuner, jämföra uppgifterna för enskilda kommuner eller samkommuner och granska kommunerna efter landskap eller sammanställt i en helhet.

”Informationsinnehållet gällande kommunerna i tjänsten kommer att utökas, och vi utvecklar kontinuerligt webbplatsen utseende och tillgänglighet, även utifrån den respons vi får. Vi hoppas att de professionellt sammanställda och tydligt visualiserade rapporterna ska locka den stora allmänheten att bekanta sig med innehållet i våra tjänster”, säger projektchef Anna Sirenius.

Budgetuppgifterna har hämtats från Statskontorets informationstjänst för kommunekonomin i början av 2020 och hör till helheten av kommunernas automatiska ekonomirapportering. Automatisk ekonomirapportering i kommunerna förverkligas under 2020 i samarbete med kommunerna och samkommunerna. Rapportering av förverkligandet av skyldigheterna i fråga om automatisk ekonomirapportering inleds i tjänsten Granskaförvaltningen.fi i början av 2021. Bekanta dig med tjänsten Granskakommuner.fi >

Mer information

projektchef Anna Sirenius, Statskontoret, tfn 02955 02592, anna.sirenius(at)valtiokonttori.fi
rådgivande tjänsteman Jani Heikkinen, finansministeriet, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
specialsakkunnig Jussi Lammassaari, finansministeriet, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi
Tekniska frågor: analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter