Hoppa innehåll

Ändringar av krigsveteranernas hemtjänster under coronatiden

Det är viktigt att krigsinvaliderna och frontveteranerna får de tjänster som behövs, även under denna exceptionella tid. Eftersom veteranerna hör till riskgruppen, bör de stanna hemma och kan därmed inte röra på sig normalt.

Kommunerna bör säkerställa att tjänstebehovet uppfylls även under dessa omständigheter. Statskontoret ger inga praktiska anvisningar gällande hemsjukvård och -tjänster, utan kommunerna bör följa de behöriga myndigheternas givna direktiv. Se länkarna nedan.

Under undantagstiden kan vid behov viss flexibilitet tillåtas gällande Statskontorets givna kommunanvisningar. Då veteranerna inte kan självständigt sköta sina ärenderesor, kan resorna ersättas då en anhörig gör dem istället. Vissa företag och föreningar ordnar rekreation och hemmarehabilitering via videobild. Även dessa former av verksamhet kan ersättas. Kommunerna kan hjälpa med att skapa fjärranslutningar som en del av att uppehålla socialt umgänge.

Då det gäller måltidstjänster är lunchsedeln inte det bästa alternativet för tillfället eftersom rörligheten är begränsad. Till exempel kan en mellanmålspåse tilläggas i den hemtransporterade måltiden, så att behovet för butiksinköp inte skulle vara så stort. Flera butiker erbjuder även hemleverans av inköp, vars leveranskostnader ersätts.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter