Hoppa innehåll

Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Nu finns den kommunala ekonomins första utfallsuppgifter som rapporteras kvartalsvis i Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi.

Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi kommer att utvidgas under det kommande året

För närvarande finns kommunernas och samkommunernas budget- och planinformation tillgänglig i tjänsten Granskakommuner.fi från och med året 2020 samt kvartalsvisa utfallsuppgifter per enhet från och med år 2021. Kvartalsvisa uppgifterna som gäller hela landet publiceras i tjänsten i juni 2021.

Serviceutbudet utvidgas ytterligare när kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser första gången publiceras i tjänsten i augusti 2021. Våren 2022 läggs också kommunernas och samkommunernas årsbokslut till i tjänsten i berikad form med ekonomisk information enligt serviceklass. Informationen enligt serviceklass ersätter den tidigare informationen enligt uppgiftsklass och ger en exakt bild av kommunernas utgifter och inkomster. Att kunna få ekonomisk information per tjänst är en förutsättning för bland annat bedömning av produktiviteten. I fortsättningen kan andra uppgifter, såsom prestationsuppgifter, kombineras med de ekonomiska uppgifterna. Dessutom kommer det till tjänsten att komma information om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och gymnasieutbildningen.

Kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter publiceras genast i tjänsten Granskakommuner.fi och i det öppna gränssnittet när kommunen eller samkommunen har godkänt sina uppgifter för publicering. I samma tjänst finns också annan lägesinformation från kommunerna, till exempel mätare med anknytning till befolkningsstrukturen och kommunernas livskraft.

Uppgifter om kommunernas ekonomi finns även i fortsättningen tillgängliga i Statistikcentralens databaser

Statistikcentralen samlar in och publicerar årsuppgifterna om kommunernas ekonomi ännu för år 2020.

Statistikcentralens databaser innehåller även i fortsättningen uppgifter som Statistikcentralen publicerat om den kommunala ekonomin fram till år 2020. Uppgifterna finns tillgängliga i Statistikcentralens Statfin-databaser samt i databasen ekonomiuppgifter som består av uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat. Dessutom finns uppgifter om kommunernas ekonomi från tidigare än 2015 i Statistikcentralens arkivdatabaser.

De uppgifter som rapporterats till Statskontoret fungerar som källmaterial för Statistikcentralens statistik

Trots överföringen av insamlingsansvaret utnyttjar Statistikcentralen uppgifter om den kommunala ekonomin som rapporterats till Statskontoret nästan på samma sätt som tidigare i sin statistikproduktion. Uppgifterna om den kommunala ekonomin utgör således en betydande del av till exempel statistikföringen av nationalräkenskaperna i fråga om både kvartalsvisa och årsvisa uppgifter.

Läs mer:

Granskakommuner.fi
Kommunernas kvartalsrapportering (på finska)
Samkommunernas kvartalsrapportering (på finska)
Kommunernas lägesuppföljning (på finska)
Gränssnittstjänster för kommunal och statlig information
Statistikcentralens databas för ekonomiuppgifter som kommunerna rapporterat
Statistikcentralens databas för kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi
Statistikcentralens databas för statistik över kommunernas ekonomi
Statistikcentralens databas-arkiv

Mer information:

Servicechef Anne Melanen, Statskontoret, anne.melanen(at)statskontoret.fi, tfn 0295 502 412
Biträdande direktör Olli Ahonen, Statskontoret, olli.ahonen(at)statskontoret.fi, tfn 0295 503 310
Gruppchef Elina Somervuori, Statistikcentralen, elina.somervuori(at)tilastokeskus.fi, tfn 029551 2995
Överaktuarie Karen Asplund, Statistikcentralen, karen.asplund(at)tilastokeskus.fi tfn 029551 3611

 

Statistikcentralen, logoKommundata, logoGranska kommuner, logo

 

 

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter