Hoppa innehåll

Eventuellt nytt företagsstöd

Regeringen planerar ett nytt stöd för företag på grund av gällande koronasituationen. På sommaren fick företagen temporärt kostnadsstöd. Betalningen hanterades av Statskontoret. Statskontoret är också planerad att genomföra det nya stödet. För att få information om det nya stödet är det värt att följa informationen från arbets- och näringsministeriet.

Statskontoret har vidarebefordrat återkoppling från kunderna om det kostnadsstöd som ansökts under sommaren till finansministeriet och arbets- och näringsministeriet för information. Återkoppling är sålunda känd för lagstiftarna när de förbereder en ny lag.

Vad betyder detta för ansökaren?

Inget nytt stöd finns hittills. Inget beslut har fattats om att betalningen av stödet skulle hanteras av Statskontoret. För att få information om det nya stödet är det tillrådligt att följa informationen från arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet

Statistik: Kostnadsstöd -sidan

Kostnadsstödets webbsida

Kostnadsstödets kundtjänst betjänar på nummer 0295 59 305 vardagar kl. 9-15.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter