Hoppa innehåll

Sammanpassningen av coronastöden

Det hör till Statskontoret att sammanpassa övriga till coronasituationen hörande stöd med företagens temporära kostnadsstöd. Det här betyder att övriga stöd reduceras helt eller delvis från kostnadsstödet enligt vad som anges i lagen. Statskontoret ska sammanpassa kostnadsstödet med bland annat stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsning till förplägnadsföretag (403/2020).

Statskontoret kan påbörja sammanpassningen av andra, på grund av coronapandemin orsakade stöd, senast i det skedet som alla till företaget beviljade stöd står klart. Ifall företaget beviljats temporärt kostnadsstöd och efter det fått andra till coronapandemin relaterade stöd, kan företaget vara i kontakt med Statskontoret för sammanpassningen av de olika stödformerna.

Kostnadsstödets kundtjänst betjänar på nummer 0295 59 305 vardagar kl. 9-15.

Kostnadsstöd till företag

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter