Hoppa innehåll

Kundtjänst för kostnadsstöd är Finlands bästa kundgärning 2020

Statskontorets kundtjänst för kostnadsstöd har vunnit priset Finlands bästa kundgärning 2020. Med priset ges erkännande till organisationer som har bi-dragit till att skapa oförglömliga kundupplevelser vid olika kundmöten. Pris-mottagarna offentliggörs årligen som en del av den internationella kundupple-velsedagen den 6 oktober, som i år ordnades för åttonde gången.

CXPA Finland och en sakkunnigjury som består av dess samarbetspartner utsåg vinnaren av tävlingen Finlands bästa kundgärning.

Exceptionellt projekt i en exceptionell situation

Statskontorets kundtjänst för kostnadsstöd utsågs till vinnare bland ett stort antal förslag. I projektet skötte Statskontoret utbetalningen av tidsbundna kostnadsstöd för företag. Kostnadsstödet var avsett som stöd för företag som lidit på grund av coronaviruspandemin.

Enligt CXPA:s verksamhetsledare Sirte Pihlaja var valet av vinnaren av pri-set enkelt: ”Vi uppskattar i synnerhet hur kundtänkandet och kundupplevelsen har beaktats i detta projekt ända från början och att projektet genomfördes samtidigt som lagstiftningen utarbetades. Detta är ett exceptionellt projekt och sådana här storgärningar har behövts i denna undantagssituation.”

Statskontoret gläder sig över priset, som är ett fint erkännande för hela den arbetsgrupp som deltog i projektet: “Det är helt fantastiskt att teamet, som satsade allt, får erkännande för sitt arbete. Vår prisbelönta kundgärning var ett räddningsuppdrag i en exceptionell kris. Vi lever i en tid där man i varje uppgift måste göra sitt bästa för andra”, kommenterar Laura Sorva, projektchef för kostnadsstödet.

Så här fortsätter projektet för kostnadsstödet

Nästan alla ansökningar om kostnadsstöd har nu behandlats. Den slutliga statistiken över kostnadsstödet finns på statistiksidan om stödet.

Statskontorets uppgift är att samordna andra stöd i anslutning till coronasitu-ationen med de tidsbundna kostnadsstöden för företag. Detta innebär att de övriga stöden helt eller delvis dras av från kostnadsstödet i enlighet med vad som föreskrivs i lagen.

Statskontoret fortsätter sitt arbete med samordningen under slutet av året.

Eventuellt nytt företagsstöd

Regeringen planerar ett nytt stöd för företag på grund av gällande koronasituationen. Statskontoret är också planerad att genomföra det nya stödet. För att få information om det nya stödet är det värt att följa informationen från arbets- och näringsministeriet.

Statskontoret har vidarebefordrat återkoppling från kunderna om det kostnadsstöd som ansökts under sommaren till finansministeriet och arbets- och näringsministeriet för information. Återkoppling är sålunda känd för lagstiftarna när de förbereder en ny lag.

Mer information till medierna

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 502 950

Laura Sorva, projektchef för kostnadsstödet, tel. +358 295 502 033

CXPA Finland är en lokal organisation i Finland för internationella Customer Experience Professionals Association (CXPA). Organisationen fungerar som en gemenskap av professionella inom ledning av kundupplevelser i syfte att få företagen att ge allt bättre kundupplevelser och nå större framgång.

www.cxpa.fi >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter