Hoppa innehåll

Den gamla handbokssidan är borta och ersatts med sidan Föreskrifter och instruktioner

Vid förnyandet av Statskontorets webbplats blev även handbokssidan för statens ekonomi- och personalförvaltning förnyad. Den gamla sidan togs ur bruk i början av september och ersattes med den nya sidan Föreskrifter och instruktioner som placerats på vår webbplats under tjänsterna för den offentliga förvaltningen.

Dokumenten omvandlas till webbplatser

Den här webbplatsreformen är ett stort kliv framåt jämfört med tidigare. De föreskrifter, anvisningar och övriga dokument som tidigare publicerats som PDF-filer konverteras, dvs. omvandlas automatiskt, till webbplatser. Genom lösningen förbättrar vi tillgången till dokumenten betydligt, även om även i fortsättningen tvingas erbjuda en del av de äldre dokumenten som PDF-filer. Vid konverteringen var vi tvungna att göra en del ändringar i de ursprungliga dokumenten. Ändringarna har markerats i dokumenten med kursiv stil. Sådana ändringar är t.ex. hänvisningar till numrerade kapitel i dokumentets innehållsförteckning (numreringen försvinner från innehållsförteckningen vid konversionen). I samband med implementeringen skapas en versionshantering för dokumenten vilket gör det lätt att leta upp en färskare eller en äldre version av dokumentet.

Applikationen baserar sig på sökning

Applikationen baserar sig på en sökning där man kan söka dokument t.ex. enligt dokumenttyp, kategori och datum samt med fria ord. Dokumentens följebrev och bilagor och eventuella ofta ställda frågor placeras invid respektive dokument.

Affärsbokföringens kontoplaner finns som bilaga till bestämmelserna om konton (PDF)

Affärsbokföringens kontoplaner (med 5 och 8 tecken) publiceras som bilagor till kontofastställningsdokumentet i fråga. Bilagan finns i dokuments högra kant under punkten Bilagda bibliotek.

Hur verkar den nya applikationen? Ge respons

Du kan ge oss respons om webbplatsen via länken här intill. Det tar bara ett par minuter att svara. Ge respons (på finska) >

Även Betalningsrörelse-extranet ersattes med en ny lösning

Som en del av reformen av vår webbplats stängdes Betalningsrörelsens extranetsidor i slutet av juni. Statskontorets material om betalningsrörelser och penninghantering finns i fortsättningen på arbetsrummet Statens betalningsrörelser och penninghantering som endast är avsett för myndigheter. Även dessa dokument visas i en lista på den nya sidan Föreskrifter och instruktioner som kommer att innehålla en länk till det nya arbetsrummet.

Läs mer om extranetreformen >

Mer information:
Betalningsrörelse: maksuliike@valtiokonttori.fi
Förmedling av fakturor och nätfakturering: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi
Kassaprognoser: kassa@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter