Hoppa innehåll

Användarnas upplevelser av Suomi.fi-betalningar från Åbo, Kajana och Traficom

"Suomi.fi-betalningar har varit ett flytande sätt för våra kunder att betala på nätet", säger Maaria Toikka från Traficom.

“Suomi.fi-betalningar har varit ett flytande sätt för våra kunder att betala på nätet”, säger Maaria Toikka från Traficom.

 

Använder ni redan nätbetalningar i er organisation? Suomi.fi-betalningar är en samlings- och administrationstjänst för nätbetalningar inom hela den offentliga förvaltningen, som sparar på organisationernas resurser för ekonomiförvaltningen. Tjänsten måste användas enligt Kapa-lagen.

På Statskontorets webbplats samlar man in användarerfarenheter, där olika organisationer berättar om hur de använt tjänsten och hur ibruktagandet gick. I våras delade Traficom och Åbo stad med sig av sina berättelser, och nu har vi också fått in erfarenheter från Kajana.

Lätt, snabbt och säkert

Enligt Jaakko Heikkinen var betalningen i Suomi.fi enkelt och snabbt att ta i bruk.

Enligt Jaakko Heikkinen var betalningen i Suomi.fi enkelt och snabbt att ta i bruk.

När det handlar om digitala tjänster är Åbo en föregångare som vill underlätta åbobornas vardag på alla möjliga sätt. För detta passar till exempel betalningen i Suomi.fi riktigt bra. I Kajana började Suomi.fi-betalningar testas i sin tur med en låg tröskel. Efter den uppmuntrande förstahandsupplevelsen har betalningstjänsten expanderat sig till andra tjänster.

– På den offentliga sektorn är det bara att börja bygga bra ärendehanteringstjänster, och lägga till betalningen i Suomi.fi vid sidan av dem, så har man en bra och modern tjänst, beskriver Jaakko Heikkinen från Kajana stad.

De potentiella användarna av Traficom är alla finländare. Betalningen i Suomi.fi gör det möjligt att kunden till exempel kan registera sin fordon utan att lämna sin soffa. I samarbete med andra myndigheter, intressegrupper och sina kunder ska ämbetsverket Traficom bygga upp ett digitalt Finland.

Läs mer om användarnas upplevelser av Suomi.fi-betalningar på Statskontorets webbplats.

Anni Koskinen från Statskontoret handleder implementeringsprojekt Suomi.fi-betalningar.

Anni Koskinen från Statskontoret handleder implementeringsprojekt Suomi.fi-betalningar.

Suomi.fi-betalningar i bruk redan i 63 organisationer

Tjänsten Suomi.fi-betalningar används redan av fler än 60 organisationer. Dessutom utvidgar befintliga användare användningen till fler av sina tjänster. Digitalisering av tjänster och ibruktagande av nätbetalningar är ett kostnadseffektivt sätt att samla in organisationens intäkter.

– Nätbetalningarna eliminerar bland annat behovet av dyra processer för försäljningsfakturering och övervakning av fordringar. Centraliserad förvaltning av Suomi.fi-betalningar inom Statskontoret sparar också på organisationernas ekonomiförvaltningsresurser, berättar Anni Koskinen på Statskontoret, som ansvarar för ibruktagandet av tjänsterna.

Kom med och digitalisera Finland och läs mer om ibruktagande av tjänsten Suomi.fi-betalningar i Suomi.fi-serviceförvaltningen.

Mer nyheter: Läs mer om användarnas upplevelser av Suomi.fi-betalningar

Suomi.fi-betalningar

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter