Till denna sida kommer ny information lite senare. I väntan på detta kan du läsa mer om Statskontorets föreskrifter och anvisningar på sidan med handböcker för statens ekonomi- och personalförvaltning. Till sidan för statens handböcker i ekonomi- och personalförvaltning >