Hoppa innehåll

Betalningsrörelse-extranet stängs i slutet av juni, ersätts med arbetsytan Tiimeri

Statskontoret har under våren förnyat sina webbtjänster och genom detta stängs webbplatsen Betalningsrörelse-extranet i slutet av juni.

Statskontorets material om betalningsrörelser och penninghantering (bland annat föreskrifter, anvisningar och blanketter) finns i fortsättningen i den nya arbetsytan Statens betalningsrörelser och penninghantering som endast är avsedd för myndigheter. Det är fråga om en  Tiimeri-lösning som tillhandahålls av Valtori och bygger på Microsofts SharePoint-teknologi.

Alla aktiva användare av Betalningsrörelse-extranet har fått användarrättigheter till den nya arbetsytan. Arbetsytan är redan tillgänglig, men överföringen av vissa material pågår fram till slutet av juni.

De flesta organisationer kan enkelt logga in med Virtu-identifiering. Valtoris anvisningar för inloggning i arbetsytan har skickats till användarna separat.

Dokument som rör betalningsrörelser och kassaförvaltning listas även på den nya sidan Föreskrifter och instruktioner på Statskontorets webbplats med en länk till den nya arbetsytan. Läs mer om förnyelsen av handbokssidan >

Om du har varit användare av Betalningsrörelse-extranet, men inte längre behöver materialet, kan du meddela om att användarrättigheterna ska tas bort till maksuliike@valtiokonttori.fi.

Mer information om förändringen fås via adressen maksuliike@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter