Hoppa innehåll

Bättre upphandlingskompetens med hjälp av självutvärdering

Du som jobbar inom det offentliga upphandlingsväsendet, har du redan bekantat dig med självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens? Offentliga upphandlingsenheter kan utnyttja verktyget för självutvärdering av upphandlingskompetens för att identifiera och utveckla upphandlingskompetensen.

Med hjälp av verktyget kan du

  • kartlägga den nuvarande nivån på upphandlingskompetensen
  • identifiera utvecklingsbehov gällande upphandlingskompetens
  • följa utvecklingen av upphandlingskompetensen.

På Statskontorets webbplats finns all behövlig information för att ta i bruk självutvärderingsverktyget. Verktyget för självutvärdering av upphandlingskompetens kan du använda på finska eller svenska. Verktygets svenska version publicerades i augusti 2023.

Personer som arbetar med uppgifter inom det offentliga upphandlingsväsendet och offentliga upphandlingsenheter får en länk till verktyget genom att be om den på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Verktyget för självutvärdering utvecklas utifrån användarnas behov

Under våren 2023 började man utveckla verktyget så att det är mera användarvänligt. I det första utvecklingsskedet tog man inte ställning till innehållet i självutvärderingsverktyget, som till exempel frågor om självutvärdering eller svarsalternativ. Avsikten är att de ändringar i verktyget som man observerat våren 2023 ska genomföras under hösten 2023.

Bekanta dig närmare med självutvärderingsverktyget

Mer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter