Hoppa innehåll

Identifiering av statens ansvarsförbindelser en förutsättning för en hållbar förvaltning av den offentliga ekonomin

De nordiska redovisningscheferna samt ett antal sakkunniga och direktörer inom ekonomiförvaltningen träffades i Helsingfors den 11–13 september. I år var det Finlands, dvs. Statskontorets, tur att stå värd för den årliga sammankomsten där man diskuterade statens bokföring och bokslut, det ekonomiska läget i de nordiska länderna och de reformer som pågår i olika länder. Utöver att diskutera teman med anknytning till ekonomiförvaltningen bekantade man sig också med NATO-rapporteringen.

Tölöviken är täckt av fuktig dimma den höstmorgon då de nordiska redovisningscheferna och deras kollegor anländer till Lilla Finlandia. Konferensen pågår i tre dagar och på dagordningen finns frågor om ekonomisk rapportering som förenar redovisningsexperterna som arbetar i olika länder. Stämningen är förväntansfull – vad kan vi lära oss av våra kollegor och hur ser de utmaningarna ut som världssituationen återspeglar i ekonomin i de övriga nordiska länderna?

Utöver nationalekonomins översikt är statsfinansernas ansvarsförbindelser och riskerna i anslutning till dem ett ämne som man diskuterat i alla deltagarländer. Ansvarsförbindelser är bland annat statsborgen som i vissa situationer kan medföra utgifter för staten.

– Hanteringen av ekonomiska risker är viktig med tanke på finanspolitiken och den ekonomiska styrningen i synnerhet när de ekonomiska tillväxtutsikterna har varit måttliga och det ekonomiska ansvaret har ökat kraftigt, berättar Jaana Tiimonen, redovisningschef vid Statskontoret.

Statens bokslut utvidgas

Utöver ansvarsförbindelserna blev det också livliga diskussioner om en utvidgning av det statliga bokslutet och en större användning av automatisering vid inlämnandet av bokslutsuppgifter. Tiimonen berättar att samarbetet även kommer att fortsätta med dessa teman.

– Vi har många gemensamma ärenden, även om vi inte alla är medlemmar i Europeiska unionen. Det är en stor rikedom att utbyta tankar till exempel om de möjligheter som automatiseringen medför. Vid middagsbordet diskuterade vi också ivrigt utmaningarna i anslutning till tolkningen av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR, fortsätter biträdande direktör Tanja Wistbacka.

Nya idéer och samarbete över statsgränserna

De nordiska länderna har flera samarbetsforum där man delar information om aktuella teman, till exempel inom ekonomiförvaltningen eller betalningsrörelsen. Våren 2023 samlades man på betalningsrörelsedagarna i Oslo för att fundera på bland annat kontinuitetsplaneringen i olika länder, bekämpningen av penningtvätt, sanktioner och sanktionsfrågor.

– Evenemangen ger perspektiv på hur de övriga nordiska länderna sköter motsvarande frågor i anslutning till redovisning och betalningsrörelser.  Vi har en lång och respektabel samarbetstradition i de nordiska länderna, mycket av samma men också vissa skillnader i de nationella tillvägagångssätten – vi kan lära oss av varandra. Fria diskussioner är alltid mycket givande och berikande, berättar divisionschef Lasse Skog som deltog i redovisningschefs- och betalningsrörelsedagarna.

Efter konferensens sista anföranden överräcks redovisningschefsdagarnas traditionella stafettpinne till Islands representant. Ännu en kort stund hörs ett glatt sorl från salen som pryds av furor i Lilla Finlandia, men snart är det dags för våra nordiska bekanta att flyga hem. Nästa år styr kosan mot vulkaner och heta källor när Island står som arrangör för evenemanget.

Mer information:
laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi

 

 

Bild
Statskontoret

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter