Hoppa innehåll

Bättre upphandlingar med Programmet för verkningsfull offentlig upphandlings kostnadsvärderingsverktyg

Programmet för verkningsfull offentlig upphandlings kostnadsvärderingsverktyg som publicerades i juni 2024 hjälper upphandlingsenheterna att jämföra olika upphandlingsmodeller, bedöma upphandlingsmodellens lämplighet och förutse kostnaderna. Verktyget grundar sig på en skrivning i regeringsprogrammet, enligt vilken upphandlande enheter ska göra en analys av alla upphandlingar vars värde överstiger tio miljoner.

Kostnadsvärderingsverktyget är avsett för alla som arbetar vid upphandlande enheter enligt upphandlingslagen. Verktyget hjälper bland annat att uppskatta antalet kommande anbud, kontraktsperioden och helhetskostnader. Tanken bakom verktyget är att hjälpa experterna och organisationens övriga intressentgrupper hitta den bästa möjliga modellen för att organisera upphandlingen.

Kostnadsvärderingsverktyget hjälper

  • dem som bereder en upphandling att överväga olika upphandlingsmodeller och kostnader i anslutning till dem
  • den upphandlande enheten att ta fram en sammanfattning av den valda upphandlingsmodellens lämplighet
  • beslutsfattarna försäkra sig om att den valda upphandlingsmodellen har analyserats och att kostnaderna har uppskattats i enlighet med skyldigheten.

Slutresultatet är en sammanfattning av skillnaderna mellan olika upphandlingsmodeller och kostnaderna för dem. Genom att svara på frågorna i kostnadsvärderingsverktyget får användaren information som bidrar till att förstå skillnaderna mellan olika upphandlingsmodeller. På så sätt kan organisationen välja den upphandlingsmodell som bäst lämpar sig för upphandlingen och organisationens behov och basera sina beslut på fakta.

Vi rekommenderar att alla euromässigt stora och strategiskt viktiga upphandlingar analyseras. Verktyget ger störst nytta då det utnyttjas så tidigt under upphandlingsprocessen som möjligt.

Verktyget utvecklas utifrån användarnas behov

Kostnadsvärderingsverktyget finns på Statskontorets webbplats. Kostnadsvärderingsverktyget för upphandlingar har tagits fram i samband med Programmet för verkningsfull offentlig upphandling i samarbete med pilotämbetsverk under åren 2023–2024 och det kommer i fortsättningen att utvecklas utifrån respons som fås.

Statskontoret ordnar webbseminarier under hösten för att stödja ibruktagandet av verktyget. Tidpunkterna för dessa meddelas på Hankinta-Suomis och Statskontorets webbplatser samt nyhetsbrev. Webbseminarierna är avsedda för alla som arbetar med offentliga upphandlingar och ingen förhandsanmälan krävs.

Webbseminarium: Lär känna Programmet för verkningsfull offentlig upphandlings kostnadsvärderingsverktyg

  • 3.9. kl. 10–11
  • 1.10. kl. 10–11
  • 5.11. kl. 10–11
  • 3.12. kl. 10–11 (på svenska)
  • 21.1. kl. 10–11

 

Programmet för verkningsfull offentlig upphandlings kostnadsvärderingsverktyg

Mer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi
Lotta Degerholm, tfn 0295 503 232, lotta.degerholm(at)valtiokonttori.fi

Mer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi
Lotta Degerholm, tfn 0295 503 232, lotta.degerholm(at)valtiokonttori.fiMer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi
Lotta Degerholm, tfn 0295 503 232, lotta.degerholm(at)valtiokonttori.fiLänk till en annan webbplats

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter