Hoppa innehåll

Självutvärderingsverktyget hjälper till att identifiera och utveckla upphandlingskompetensen

Experter som arbetar med offentlig upphandling och offentliga upphandlande enheter redan i ett halvt år har haft möjlighet till ett verktyg för självutvärdering av upphandlingskompetensen som stöd för identifiering och utveckling av upphandlingskompetens.

Med hjälp av verktyget kan man

  • kartlägga den nuvarande nivån på upphandlingskompetensen,
  • identifiera utvecklingsbehov gällande upphandlingskompetens och
  • följa utvecklingen av upphandlingskompetensen.

Den svenskspråkiga versionen av självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens är tillgänglig efter sommaren 2023.

Fortsatt utveckling av självutvärderingsverktyget har inletts

Även om det bara har gått ett halvt år sedan den finskspråkiga versionen av självutvärderingsverktyget togs i bruk, har utvecklingen av verktyget redan inletts. Målet med utvecklingsarbetet är att göra verktyget ännu lättare att använda. I det pågående arbetet tar man inte ställning till innehållet i självutvärderingsverktyget, till exempel frågor om självutvärdering eller svarsalternativ. Målet med utvecklingsarbetet är att under våren 2023 förmedla tydliga utvecklingsobjekt till leverantören av förfrågningsverktyget. Avsikten är att ändringarna i verktyget ska genomföras hösten 2023.

Är du intresserad av att delta i utvecklingsarbetet för självutvärderingsverktyget? För kunderna ordnas två workshoppar som infaller i slutet av mars. Anmäl dig till workshoppen genom att meddela ditt intresse per e-post hankintatoimi@valtiokonttori.fi, så skickar vi en länk för workshopen

Stöd för att ta i bruk självutvärderingsverktyget

På Statskontorets webbplats finns all information du behöver för att ta i bruk verktyget för självutvärdering. Den svenskspråkiga versionen av webbplatsen färdigställs våren 2023 för att tjäna ibruktagandet av verktygets svenska version.

Hankinta-Suomi och Statskontoret ordnar två webbinarier med samma innehåll om självutvärderingsverktyget våren 2023. Webbinarierna är avsedda för personer som arbetar med offentliga upphandlingar vid upphandlingsenheterna och andra som är intresserade av att ta i bruk verktyget. På webbinarierna går man bland annat igenom hur verktyget tas i bruk och vilka fördelar det har.

Det andra av webbinarier kommer att hållas onsdagen den 15 mars 2023 och registreringen till det pågår just nu (på finska).

Verktyget och webbinarierna är avgiftsfria och riktar sig till alla som arbetar med offentliga upphandlingar. Personer som arbetar med uppgifter inom det offentliga upphandlingsväsendet och offentliga upphandlingsenheter får en länk till verktyget genom att be om den på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Mer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter