Hoppa innehåll

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2024

Statskontoret har publicerat information om räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna och annuitetsjusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3. eller 1.4.2024.

Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets webbsidor: Aravalån till samfund – Allmännyttig ränta och referensräntor fastställda av Statskontoret

Förhandsinformationsbrev finns tillgängliga för kunderna att hämta i lånekundernas tjänst. Logga in på tjänsten med Suomi.fi -indentifikation. Förhandsinformationsbreven skickas inte längre med posten.

Bilaga: Aravalånens annuteter och räntor från 1 mars 2024 (pdf)

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter