Hoppa innehåll

Läs om användarnas upplevelser av Suomi.fi-betalningar

Användarupplevelser om Suomi.fi-betalningar

Användarupplevelser om Suomi.fi-betalningar, bl.a. Maaria Toikka från Traficom berättar om ibruktagandet.

Använder ni redan nätbetalningar i er organisation? Suomi.fi-betalningar är en samlings- och administrationstjänst för nätbetalningar inom hela den offentliga förvaltningen, som sparar på organisationernas resurser för ekonomiförvaltningen. Tjänsten måste användas enligt Kapa-lagen. På Statskontorets webbplats samlar man in användarerfarenheter, där olika organisationer berättar om hur de använt tjänsten och hur ibruktagandet gick. Traficom och Åbo har redan delat med sig av sina berättelser, och snart får vi även in erfarenheter från Kajana. Läs mer om användarnas upplevelser av Suomi.fi-betalningar på Statskontorets webbplats >

Över 60 organisationer har tagit Suomi.fi-betalningar i bruk

Anni Koskinen från Statskontoret handleder implementeringsprojekt

Anni Koskinen från Statskontoret handleder implementeringsprojekt Suomi.fi-betalningar.

Tjänsten Suomi.fi-betalningar används redan av fler än 60 organisationer. Dessutom utvidgar befintliga användare användningen till fler av sina tjänster. Digitalisering av tjänster och ibruktagande av nätbetalningar är ett kostnadseffektivt sätt att samla in organisationens intäkter. ”Nätbetalningarna eliminerar bland annat behovet av dyra processer för försäljningsfakturering och övervakning av fordringar. Centraliserad förvaltning av Suomi.fi-betalningar inom Statskontoret sparar också på organisationernas ekonomiförvaltningsresurser”, berättar Anni Koskinen på Statskontoret, som ansvarar för ibruktagandet av tjänsterna. Kom med och digitalisera Finland och läs mer om ibruktagande av tjänsten Suomi.fi-betalningar i Suomi.fi-serviceförvaltningen.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter