• Den elektroniska betalningstjänsten Suomi.fi-betalningar

  Statskontoret har upphandlat en elektronisk betalningstjänst som kan utnyttjas av aktörerna inom den offentliga förvaltningen. Tjänsten hör till servicehelheten Suomi.fi. Tjänsten Suomi.fi-betalningar ger organisationer inom den offentliga förvaltningen tillgång till en enhetlig servicehelhet och en systemlösning som stöd för användningen av e-tjänster.

  Organisationen ingår ett serviceavtal om ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-betalningar med statskontoret. Dessutom avtalas tidpunkten för ibruktagandet av tjänsten och vilka åtgärder som behövs. Statskontoret skickar också andra nödvändiga anvisningar till organisationen.

  Kunder hos organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda tjänsten Betalningar för internetbetalningar till organisationer som använder tjänsten, till exempel kommuner och statliga myndigheter. Med tjänsten Betalningar kan man bland annat göra internetbetalningar i bankernas nätbanker, med Visa-, MasterCard-och Amex-kort och med MobilePay.

  Den enhetliga tjänsten är en kostnadseffektiv lösning. Centraliserad utveckling, stöd och servicehantering är tillgängliga för den. Betalningstjänsten togs i bruk 2017, då sammanlagt 41 organisationer började använda den.

 • Skyldighet att använda tjänsten

  Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, det vill säga den så kallade stödtjänstlagen, förpliktar en organisation att använda tjänsten Suomi.fi-betalningar om organisationen har en elektronisk betalningstjänst i anslutning till de elektroniska tjänsterna. Lagen är också känd som KaPA-lagen, en finsk förkortning av programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur.

  I lagen fastställs vilka av de organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter som är skyldiga eller berättigade att ta i bruk tjänsten Betalningar och för vilka tjänster. Till exempel kommuner och andra kommunala organisationer samt statens bokföringsenheter är skyldiga att använda tjänsten Betalningar i sina lagstadgade tjänster, om internetbetalning är ett av alternativen i organisationens elektroniska ärendehantering. Organisationer inom kommunalförvaltningen har dessutom rätt att använda tjänsten även för andra än sina lagstadgade tjänster.

  Ovannämnda organisationer bör kontakta statskontoret när de planerar att ta i bruk elektroniska tjänster som omfattar internetbetalning.

  Läs mer om lagen >

   

 • Kontaktuppgifter

  Anni Koskinen
  ekonomiförvaltningsspecialist
  verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi
 • Grunder för prissättningen

  Avgiften bygger på finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer (1303/2019) och på den gällande prislistan i anknytning till förordningen. De avgifter som tas ut är offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet och då täcker de serviceavgifter som tas ut av användarorganisationerna kostnaderna för förvaltning, utveckling och användning av tjänsten.

  Avgiften som användarorganisationerna betalar för tjänsten Suomi.fi-betalningar består av:

  • en månatlig avgift separat för alla e-tjänster, med vilken man täcker kostnaderna för såväl månadsbetalningarna till tjänsteleverantören som Statskontorets kostnader för administrering av tjänsten,
  • transaktionsspecifika debiteringar för e-tjänsterna och provisioner för kortbetalningar och MobilePay; användarorganisationerna faktureras enligt utfall,
  • specialtjänster i e-tjänsterna, såsom återbetalningar och enskilda redovisningar enligt utfall.

  Mer information om avgifter och prissättning fås vid behov via verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

 • Prislista

  Användarorganisationerna debiteras en månadsavgift som är lägre än självkostnadsvärdet om betalningstransaktionerna i e-tjänsten är högst 5 000 betalningstransaktioner per kalenderår.

  • Månadsavgiften till självkostnadsvärdet är 600 euro/mån
  • Månadsavgiften under självkostnadsvärdet är 180 euro/mån

  Användarorganisationerna debiteras såväl en transaktionsspecifik avgift för varje betalningstransaktion i e-tjänsten som eventuella provisioner för betalningstransaktionerna i enlighet med utfallet. Betalningstransaktionsspecifika debiteringar görs till genomsnittliga priser på basis av tjänste- och korttjänsteoperatörernas prislistor. Följande avgifter tas ut av användarorganisationerna:

  • Bankernas nätbetalningsknappar 0,28 euro/st.
  • Kortbetalningar 0,09 euro/st. (Visa, Mastercard och American Express)
  • MobilePay 0,20 euro/st.
  • Provisioner för kortbetalningar och MobilePay enligt utfall
  • Återbetalning av betalningar 0,50 euro/st.
  • Enskilda redovisningar 0,50 euro/st.
  • Övriga eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning

  Provisionen för kortbetalningar varierar efter utfärdaren av kortet. Provisionen för ett kort utfärdat inom EU är ca 0,3 procent och utanför EU cirka 2,2 procent. MobilePays provision är cirka 1,0 procent.

   

  Därtill gäller en engångsavgift om 1 000 euro när en ny tjänst tas i bruk. Paytrail debiterar användarorganisationen direkt för anslutningsavgiften.

 • Fakturering och betalningsvillkor

  Statskontoret fakturerar användarorganisationerna månatligen. En tjänstespecifik faktura skickas till användarorganisationen med månadsavgiften för den innevarande månaden samt med betalningstransaktionsspecifika avgifter och provisioner för månaden innan.

  Eventuella utjämningsfakturor skickas ut i december.

  Statskontoret har 21 dagar netto som betalningsvillkor för fakturor. Anmärkningar mot en faktura ska lämnas in skriftligen inom sju (7) dagar efter att användarorganisationen har mottagit den.

  Den faktureringsadress som angetts på blanketten för ibruktagning används som faktureringsadress. Användarorganisationerna kan också precisera sin faktureringsadress med e-tjänstspecifika tilläggsuppgifter (såsom referens, avtalsnummer, beställningsnummer eller konteringsreferens).

 • Börja använda Suomi.fi-betalningar

  Detaljerade anvisningar för hur Suomi.fi-betalningar tas i bruk finns i Suomi.fi:s serviceadministration.

  Till Suomi.fi:s serviceadministration >

  Suomi.fi-betalningar – säker betalning på webben

 • Presentation av tjänsten Suomi.fi-betalningar

  Webbinariet Smidig nätbetalning med Suomi.fi-betalningar kommer att ta en titt på introduktionen av Suomi.fi-betalningar och bekanta sig med själva tjänsten och erfarenheterna från användarna. Syftet är att tillhandahålla information om Suomi.fi-betalningstjänsten och dess genomförande. Förutom implementeringsprocessen kommer man i webbinariet att gå igenom hur olika konfigurationer påverkar betalningshantering. Smidig nätbetalning med Suomi.fi-betalningar kommer att dela med sig av god praxis för att organisera den ekonomiska förvaltningsprocessen.

  Webbinariet riktar sig till operatörer som har rätt att använda Suomi.fi-betalningar enligt Kapa-lagen.

  Presentationsmaterial

 • En plattform för tjänsten Suomi.fi-betalningar

  Statskontoret upprätthåller en Tiimeri-plattform för kundorganisationer inom Statskontorets Suomi.fi-betalningstjänst. I plattformen finns aktuella anvisningar och blanketter som anknyter till användningen av tjänsten. Plattformen är huvudsakligen på finska, men den har en särskild mapp för blanketter och anvisningar på svenska.

  Plattformen inkluderar bland annat:

  • Form för serviceimplementering
  • Hjälp med att lösa oklara avgifter och betalningsfel
  • Riktlinjer för användarhantering

  Ibruktagande av Tiimeri-plattformen kräver registrering av eduuni-ID.

  Användarrättigheter till den nya Tiimeri-plattformen för Statskontorets Suomi.fi-betalningstjänst kan begäras per e-post till verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

 • Tillgänglighetsförklaring

 • Åbo stad använder Suomi.fi-betalningar i många olika tjänster

  Åbo stad inledde ett pilotprojekt för Suomi.fi-betalningar under våren 2017.

  – Vi hade länge undrat hur vi kunde minska fakturering som uppgick i store mängder. Vi började med onlineladdning och -betalning av sportarmband, eftersom vi ville att det borde vara lätt för folket att ladda sina armband hemma. Onlinebetalningarna har blivit mycket mer utbredda under de senaste åren och de är nu tillgängliga för många tjänster i Åbo, säger Päivi Saalasto, projektledare för digital serviceutveckling i Åbo stad.

  Ibruktagandet av tjänsten i sig var lätt och smidigt.

  – Ibruktagandet var mycket enkelt och lätt att göra. Leverantören Paytrail hade redan noggrant testat på onlinebetalningar. Vi hade inga problem med ibruktagandet och Suomi.fi-betalningar är en mycket säker lösning, tackar Saalasto.

  Päivi Saalasto berättar på videon om sina erfarenheter av Suomi.fi-betalningar:

 • Suomi.fi-betalningar har gjort onlinetjänster och ekonomiförvaltning smidigare hos Traficom

  Transport- och kommunikationsverket Traficom, som är mest känd för många finländare genom körkorttjänster och registreringar, har främjat byråns mål att bygga upp ett digitalt Finland genom att överföra olika tjänster till webbplatformer. Traficom använder Suomi.fi-betalningar redan i 18 olika tjänster.

  – Suomi.fi-betalningar har varit ett flytande sätt för våra kunder att betala på nätet. Framför allt är det en enorm skillnad för att fordons registreringsåtgärder måste tidigare hanteras antingen på besiktningskontoret eller försäkringsbolaget. Nu kan de hanteras digitalt utan att kunden behöver lämna sin soffa. En av förutsättningarna för förändringen har varit nätbetalningen, berättar Maaria Toikka som arbetar som digital serviceutvecklare på Traficom.

  Tjänsten Suomi.fi-betalningar som infördes under pilotfasen 2017 har, enligt Toikka, effektiviserat arbetet i den ekonomiska förvaltningen hos Traficom, givit kostnadsfördelar för samhället som helhet och påskyndat byråns finansiella transaktioner.

  På videon förklarar Maaria Toikka vilka fördelar finns det med tjänsten Suomi.fi-betalningar: Videon kommer att publiceras snart igen.

   

   

 • Suomi.fi-betalningar förbättrade kundtjänsten och minskade arbetsmängden i Kajana stad

  Som en del av sin stadsstrategi har staden Kajana önskat förbättra sina tjänster genom digitalisering. Suomi.fi-betalningar testades framgångsrikt först för att betala för båtplatser och senare utvidgades betalningarna också till andra tjänster.

  – I linje med vår stadsstrategi vill vi förbättra tjänsterna genom digitalisering. För detta passar till exempel betalningar Suomi.fi riktigt bra. Vi vill bygga framåt våra elektroniska tjänster som möjliggör till exempel nätbetalningen, säger Jaakko Heikkinen, en geografisk informationsingenjör i staden.

  Ibruktagandet var enkelt och snabbt

  Som helhet är Heikkinen mycket nöjd med att staden Kajana beslutade ta Suomi.fi-betalningar i bruk.

  – Jag kan rekommendera det till offentliga aktörer. När man ska bygga bra digitala tjänster och inkludera dem med Suomi.fi-betalningar, slutresultatet är god service som är dagens ord, sammanfattar Heikkinen.

  På videon berättar Jaakko Heikkinen från Kajana stad sina erfarenheter om ibruktagandet av Suomi.fi-betalningar: Videon kommer att publiceras snart igen.