• Den elektroniska betalningstjänsten Suomi.fi-betalningar

  Statskontoret har upphandlat en elektronisk betalningstjänst som kan utnyttjas av aktörerna inom den offentliga förvaltningen. Tjänsten hör till servicehelheten Suomi.fi. Tjänsten Suomi.fi-betalningar ger organisationer inom den offentliga förvaltningen tillgång till en enhetlig servicehelhet och en systemlösning som stöd för användningen av e-tjänster.

  Organisationen ingår ett serviceavtal om ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-betalningar med statskontoret. Dessutom avtalas tidpunkten för ibruktagandet av tjänsten och vilka åtgärder som behövs. Statskontoret skickar också andra nödvändiga anvisningar till organisationen.

  Kunder hos organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda tjänsten Betalningar för internetbetalningar till organisationer som använder tjänsten, till exempel kommuner och statliga myndigheter. Med tjänsten Betalningar kan man bland annat göra internetbetalningar i bankernas nätbanker, med Visa-, MasterCard-och Amex-kort och med MobilePay.

  Den enhetliga tjänsten är en kostnadseffektiv lösning. Centraliserad utveckling, stöd och servicehantering är tillgängliga för den. Betalningstjänsten togs i bruk 2017, då sammanlagt 41 organisationer började använda den.

 • Skyldighet att använda tjänsten

  Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, det vill säga den så kallade stödtjänstlagen, förpliktar en organisation att använda tjänsten Suomi.fi-betalningar om organisationen har en elektronisk betalningstjänst i anslutning till de elektroniska tjänsterna. Lagen är också känd som KaPA-lagen, en finsk förkortning av programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur.

  I lagen fastställs vilka av de organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter som är skyldiga eller berättigade att ta i bruk tjänsten Betalningar och för vilka tjänster. Till exempel kommuner och andra kommunala organisationer samt statens bokföringsenheter är skyldiga att använda tjänsten Betalningar i sina lagstadgade tjänster, om internetbetalning är ett av alternativen i organisationens elektroniska ärendehantering. Organisationer inom kommunalförvaltningen har dessutom rätt att använda tjänsten även för andra än sina lagstadgade tjänster.

  Ovannämnda organisationer bör kontakta statskontoret när de planerar att ta i bruk elektroniska tjänster som omfattar internetbetalning.

  Läs mer om lagen >

   

 • Kontaktuppgifter

  Anni Koskinen
  ekonomiförvaltningsspecialist
  verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi
 • Grunder för prissättningen

  Prissättningen av tjänsten grundar sig på finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer (1207/2021) och den gällande bilagan som fogats till förordningen. De avgifter som tas ut är offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet, vilket innebär att man med de serviceavgifter som tas ut av användarorganisationerna täcker kostnaderna för administration, utveckling och användning av tjänsten.

  Avgiften som användarorganisationerna betalar för tjänsten Suomi.fi-betalningar består av:

  • en månadsavgift per e-tjänst
  • transaktionsspecifika debiteringar för e-tjänsterna och provisioner för kortbetalningar och mobilbetalningar, som faktureras av användarorganisationerna enligt utfallet
  • separata tjänster inom e-tjänsterna, såsom återbetalningar, enskilda redovisningar eller den fördelningskostnad i anslutning till en varukorg som debiteras enligt utfallet vid användningen av en försäljningskanal

  Mer information om avgifter och prissättning fås vid behov via verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

 • Prislista

  Avtalsperioden för den nuvarande tjänsten Suomi.fi-betalningar upphör senast den 31 december 2022. Detta innebär att prissättningen för både den gamla tjänsten (Paytrail-betaltjänsten) och den nya tjänsten (Checkout-betaltjänsten) gäller år 2022. Den nya tjänsten kan börja användas tidigast den 1 maj 2022.

  1 OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER ENLIGT SÄNKT SJÄLVKOSTNADSVÄRDE

  1.1 Månadsavgift

  1.1.1 Månadsavgift för den gamla tjänsten (Paytrail-betaltjänsten)

  1.1.1.1 Månadsavgift som understiger självkostnadsvärdet 50 euro/mån.

  En månadsavgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut av användarorganisationerna när de använder en betaltjänst enligt den gamla avtalsperioden (Paytrail-betaltjänsten).

  2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER ENLIGT SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

  2.1 Månadsavgift

  2.1.1 Månadsavgift för den nya tjänsten (Checkout-betaltjänsten)

  2.1.1.1 Månadsavgift  50 euro/mån.

  2.2 Avgifter och provisioner per betalningstransaktion

  2.2.1 Avgifter och provisioner för den gamla tjänsten (Paytrail-betaltjänsten)

  2.2.1.1 Bankernas nätbetalningsknappar 0,27 euro/st.

  2.2.1.2 Kortbetalningar (Visa, Mastercard och American Express) 0,09 euro/st.

  2.2.1.3 Mobilbetalningar (MobilePay) 0,20 euro/st.

  Debiteringen per betalningstransaktion grundar sig på genomsnittliga priser som beräknats utifrån service- och korttjänstoperatörernas prislistor. Provisionen för kortbetalningarna varierar enligt kortets utfärdare. Provisionen för betalkort som utfärdats inom EU är ca 0,3 procent och för kort som utfärdats utanför EU ca 2,2 procent. MobilePays provision är cirka 1,0 procent. Tjänsteproducenten debiterar avgifterna för American Express-kort direkt av kundorganisationerna.

  2.2.2 Avgifter och provisioner för den nya tjänsten (Checkout-betaltjänsten)

  2.2.2.1 Bankernas nätbetalningsknappar med PSD2-gränssnitt 0,14 euro/st.

  2.2.2.2 Bankernas nätbetalningsknappar med bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar 0,39 euro/st.

  2.2.2.3 Bankernas nätbetalningsknappar med direkt gränssnittsavtal och PSD2-gränssnitt 0,07 euro/st.

  2.2.2.4 Bankernas nätbetalningsknappar med direkt gränssnittsavtal och bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar 0,61 euro/st.

  2.2.2.5 Kortbetalningar (Visa, Mastercard och American Express)  0,07 euro/st.

  2.2.2.6 Mobilbetalningar (MobilePay, Pivo och Siirto) 0,20 euro/st.

  I bankernas nätbetalningsknappar används två olika gränssnittsversioner under den nya avtalsperioden. I första hand används öppna gränssnitt som förutsätts i betaltjänstdirektivet PSD2, men bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar fungerar parallellt som reservarrangemang.

  Med ett avtal om direkt gränssnitt med nätbetalningsknappar avses en situation där användarorganisationen till exempel av lagstadgade skäl använder en tjänsteoperatör endast som teknisk förmedlare av betalningar. Då behandlar inte serviceleverantören användarorganisationens betalningar, redovisningar eller återbetalningar via serviceleverantörens kundreservkonto.

  Debiteringen per betalningstransaktion grundar sig på genomsnittliga priser som beräknats utifrån service- och korttjänstoperatörernas prislistor. Provisionen för kortbetalningarna varierar enligt kortets utfärdare. Provisionen för betalkort som utfärdats inom EU är ca 1,16 procent och för kort som utfärdats utanför EU ca 2,35 procent. Provisionen för mobilbetalningar är ca 1,0 procent. Tjänsteproducenten debiterar avgifterna för American Express-kort direkt av kundorganisationerna. Apple Pay-betalningar behandlas som kortbetalningar (transaktionsavgift och provision).

  2.3 Separata tjänster

  2.3.1 Separata tjänster inom den gamla tjänsten (Paytrail-betaltjänsten)

  2.3.1.1 Återbetalning 0,50 euro/st.

  2.3.1.2 Enskilda redovisningar 0,50 euro/st.

  2.3.1.3 Övriga eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning

  2.3.2 Separata tjänster inom den nya tjänsten (Checkout-betaltjänsten)

  2.3.2.1 Återbetalning 0,35 euro/st.

  2.3.2.2 Enskilda redovisningar  0,15 euro/st.

  2.3.2.3 Varukorgskostnad i en försäljningskanal  (s.k. Shop-In-Shop) 0,15 euro/st.

  2.3.2.4 Övriga eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning

  Dessutom debiteras en engångsavgift på 1 000 euro för ibruktagandet av den nya e-tjänsten. Paytrail fakturerar denna anslutningskostnad direkt av användarorganisationen.

   

   

 • Fakturering och betalningsvillkor

  Statskontoret fakturerar användarorganisationerna månatligen. Användarorganisationerna får en faktura per e-tjänst med månadsavgiften för innevarande månad och avgifterna och provisionerna för föregående månad. Under den nya avtalsperioden (Checkout-betalningstjänsten) kommer både månadsavgiften samt avgifter och provisioner per betalningstransaktion att debiteras för föregående månad.

  Statskontoret använder betalningsvillkoret 21 dagar netto. Anmärkningar mot fakturan ska göras skriftligen inom sju (7) dagar efter att användarorganisationen har tagit emot fakturan.

  Som faktureringsadress används den faktureringsadress som anges på ibruktagningsblanketten. Användarorganisationerna kan också precisera sin faktureringsadress med tilläggsuppgifter för respektive e-tjänst (er referens, avtalsnummer, beställningsnummer eller konteringsreferens).

 • Börja använda Suomi.fi-betalningar

  Detaljerade anvisningar för hur Suomi.fi-betalningar tas i bruk finns i Suomi.fi:s serviceadministration.

  Till Suomi.fi:s serviceadministration >

  Suomi.fi-betalningar – säker betalning på webben

 • Presentation av tjänsten Suomi.fi-betalningar

  Webbinariet Smidig nätbetalning med Suomi.fi-betalningar kommer att ta en titt på introduktionen av Suomi.fi-betalningar och bekanta sig med själva tjänsten och erfarenheterna från användarna. Syftet är att tillhandahålla information om Suomi.fi-betalningstjänsten och dess genomförande. Förutom implementeringsprocessen kommer man i webbinariet att gå igenom hur olika konfigurationer påverkar betalningshantering. Smidig nätbetalning med Suomi.fi-betalningar kommer att dela med sig av god praxis för att organisera den ekonomiska förvaltningsprocessen.

  Webbinariet riktar sig till operatörer som har rätt att använda Suomi.fi-betalningar enligt Kapa-lagen.

  Presentationsmaterial

 • En plattform för tjänsten Suomi.fi-betalningar

  Statskontoret upprätthåller en Tiimeri-plattform för kundorganisationer inom Statskontorets Suomi.fi-betalningstjänst. I plattformen finns aktuella anvisningar och blanketter som anknyter till användningen av tjänsten. Plattformen är huvudsakligen på finska, men den har en särskild mapp för blanketter och anvisningar på svenska.

  Plattformen inkluderar bland annat:

  • Form för serviceimplementering
  • Hjälp med att lösa oklara avgifter och betalningsfel
  • Riktlinjer för användarhantering

  Ibruktagande av Tiimeri-plattformen kräver registrering av eduuni-ID.

  Användarrättigheter till den nya Tiimeri-plattformen för Statskontorets Suomi.fi-betalningstjänst kan begäras per e-post till verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

 • Tillgänglighetsförklaring

 • Åbo stad använder Suomi.fi-betalningar i många olika tjänster

  Åbo stad inledde ett pilotprojekt för Suomi.fi-betalningar under våren 2017.

  – Vi hade länge undrat hur vi kunde minska fakturering som uppgick i store mängder. Vi började med onlineladdning och -betalning av sportarmband, eftersom vi ville att det borde vara lätt för folket att ladda sina armband hemma. Onlinebetalningarna har blivit mycket mer utbredda under de senaste åren och de är nu tillgängliga för många tjänster i Åbo, säger Päivi Saalasto, projektledare för digital serviceutveckling i Åbo stad.

  Ibruktagandet av tjänsten i sig var lätt och smidigt.

  – Ibruktagandet var mycket enkelt och lätt att göra. Leverantören Paytrail hade redan noggrant testat på onlinebetalningar. Vi hade inga problem med ibruktagandet och Suomi.fi-betalningar är en mycket säker lösning, tackar Saalasto.

  Päivi Saalasto berättar på videon om sina erfarenheter av Suomi.fi-betalningar:

 • Suomi.fi-betalningar har gjort onlinetjänster och ekonomiförvaltning smidigare hos Traficom

  Transport- och kommunikationsverket Traficom, som är mest känd för många finländare genom körkorttjänster och registreringar, har främjat byråns mål att bygga upp ett digitalt Finland genom att överföra olika tjänster till webbplatformer. Traficom använder Suomi.fi-betalningar redan i 18 olika tjänster.

  – Suomi.fi-betalningar har varit ett flytande sätt för våra kunder att betala på nätet. Framför allt är det en enorm skillnad för att fordons registreringsåtgärder måste tidigare hanteras antingen på besiktningskontoret eller försäkringsbolaget. Nu kan de hanteras digitalt utan att kunden behöver lämna sin soffa. En av förutsättningarna för förändringen har varit nätbetalningen, berättar Maaria Toikka som arbetar som digital serviceutvecklare på Traficom.

  Tjänsten Suomi.fi-betalningar som infördes under pilotfasen 2017 har, enligt Toikka, effektiviserat arbetet i den ekonomiska förvaltningen hos Traficom, givit kostnadsfördelar för samhället som helhet och påskyndat byråns finansiella transaktioner.

  På videon förklarar Maaria Toikka vilka fördelar finns det med tjänsten Suomi.fi-betalningar: Videon kommer att publiceras snart igen.

   

   

 • Suomi.fi-betalningar förbättrade kundtjänsten och minskade arbetsmängden i Kajana stad

  Som en del av sin stadsstrategi har staden Kajana önskat förbättra sina tjänster genom digitalisering. Suomi.fi-betalningar testades framgångsrikt först för att betala för båtplatser och senare utvidgades betalningarna också till andra tjänster.

  – I linje med vår stadsstrategi vill vi förbättra tjänsterna genom digitalisering. För detta passar till exempel betalningar Suomi.fi riktigt bra. Vi vill bygga framåt våra elektroniska tjänster som möjliggör till exempel nätbetalningen, säger Jaakko Heikkinen, en geografisk informationsingenjör i staden.

  Ibruktagandet var enkelt och snabbt

  Som helhet är Heikkinen mycket nöjd med att staden Kajana beslutade ta Suomi.fi-betalningar i bruk.

  – Jag kan rekommendera det till offentliga aktörer. När man ska bygga bra digitala tjänster och inkludera dem med Suomi.fi-betalningar, slutresultatet är god service som är dagens ord, sammanfattar Heikkinen.

  På videon berättar Jaakko Heikkinen från Kajana stad sina erfarenheter om ibruktagandet av Suomi.fi-betalningar: Videon kommer att publiceras snart igen.