Hoppa innehåll

Användningen av tjänsten Suomi.fi-betalningar ökar

Kommuner som använder tjänsten Suomi.fi-betalningar (märkta med blått)

Elektronisk ärendehantering och elektronisk betalning har blivit allt viktigare för organisationer inom den offentliga förvaltningen. Detta syns också i tjänsten Suomi.fi-betalningar, som är nätbutikens betalningslösning för organisationer inom den offentliga förvaltningen. Med ett enda avtal får organisationen enkelt och snabbt alla de vanligaste betalningssätten för nätbutiker till sin elektroniska ärendehantering.

Det första halvåret 2023 har varit livligt i tjänsten Suomi.fi-betalningar. VEMA22-projektet avslutades i januari och även därefter har tjänsten fortsatt att utvecklas. Nya kunder kom till tjänsten redan under projektets gång och denna vår har farten bara ökat. Tjänsten har redan över 120 kunder med sammanlagt cirka 170 Handlar-ID:n. Även välfärdsområdena har aktiverat sig och vi har redan fått den första kundrelationen från välfärdsområdena.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete med att digitalisera tjänsterna. Nu är det ett bra tillfälle att flytta er organisations kundservice till en ny nivå, om ni ännu inte använder vår tjänst! Kontakta oss och kom överens om en presentation av tjänsten. Ni får höra varför det lönar sig att utnyttja tjänsten Suomi.fi-betalningar, vad den kan användas till och hur tjänsten tas i bruk.

Mer information: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter