Hoppa innehåll

Nu kan du granska statens ekonomiförvaltning

Hur arbetar man med ekonomiförvaltning i framtiden? Uppgifter om statens ekonomiförvaltning sammanställs nu för första gången och de som arbetar inom statsförvaltningen kan bekanta sig med dem i tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

I rapporten om statens ekonomiförvaltning kan du granska bland annat andelen elektroniska försäljningsfakturor och statens beställningsbaserade inköpsfakturor samt den rapporterade arbetsmängden i årsverken inom ekonomiförvaltningen i förhållande till statens totala årsverken. I rapporterna finns också information om hur digitaliseringen och automatiseringen framskrider.

Statens ekonomiförvaltning blir snart helt digital

Enligt prognoserna kommer det år 2030 att finnas cirka två tredjedelar färre anställda inom statens ekonomiförvaltning jämfört med år 2022. Processerna för statens ekonomiförvaltning måste bli helt digitala med integrerade och tillräckliga automatiska kontrollmetoder för att förebygga fel. Processtyrningen stöds av de gemensamma processerna inom ekonomiförvaltningen, de uppställda målen och de indikatorer som identifierats för att stödja uppföljningen av att målen uppnås. Samtidigt säkerställs att utvecklingen går i en gemensam riktning liksom även möjligheterna att reagera på avvikelser.

I rapporten samlas också information om hur bokföringsenheternas interna kontroll fungerar och hur den årligen utvecklas. Till denna del grundar sig rapporteringsuppgifterna på Statens revisionsverks årsberättelse, som lämnas till riksdagen varje höst.

Målet är en transparent förvaltning

Syftet med tjänsten är att förbättra möjligheterna för ledare och utvecklare inom statens ekonomiförvaltning samt statsanställda att få information om statens ekonomiförvaltning. Beslutsfattarna kan också utnyttja den information som tjänsten erbjuder i samband med ledning och utveckling av ekonomiförvaltningen i den egna organisationen.

Bekanta dig med rapporterna på webbplatsen Granskaforvaltningen.fi på finska

Statskontorets anvisning: Insamling och publicering av den statliga ekonomiförvaltningens indikatoruppgifter (pdf)

Mer information:
laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter