Hoppa innehåll

52 miljoner euro har betalats ut i kostnadsstöd – största delen av stödet till Nyland och Birkaland

Kostnadsstöd har kunnat sökas hos Statskontoret i en månads tid. Statskontoret har hittills betalat cirka 52 miljoner euro i kostnadsstöd.

Cirka 10 400 ansökningar har mottagits och 71 procent av ansökningarna har behandlats. Cirka 2 200 företag har beviljats i genomsnitt 23 000 euro i stöd.

Regionala skillnader i fördelningen av stödet

För närvarande har mest stöd beviljats till Nyland och Birkaland, sammanlagt över 32 miljoner euro.

Bland de minsta stödmottagarlandskapen finns Åland, Mellersta Österbotten och Norra Karelen, till vilka sammanlagt nästan en miljon euro har betalats ut i stöd.

Beloppet av det utbetalda stödet förklaras av skillnaderna i antalet inkomna ansökningar. I Nyland har 4,5 procent av företagen i området ansökt om stöd, medan motsvarande siffra i Mellersta Österbotten är 2 procent.

Branschspecifika skillnader i fördelningen av stödet

Det finns också betydande skillnader i fördelningen av stödet mellan olika branscher. Hittills har mest stöd betalats ut till servicebranscherna: De största stödmottagarna finns inom turism- och kosthållsbranschen. Inom dessa branscher har man också ansökt mest om stöd.

Däremot har antalet ansökningar från byggbranschen varit mindre än väntat. Detta återspeglas också i det stöd som delas ut till branschen, vilket för närvarande uppgår till nästan en miljon euro. Till inkvarterings- och förplägnadsbranschen har 11 miljoner euro betalats i understöd.

Aktuell information om antalet ansökningar om kostnadsstöd och beslut finns på sidan Statistik över kostnadsstöd. Statistiken uppdateras varje vardag.

 Ansök om kostnadsstöd senast 26.2.2021

Ansökningstiden för kostnadsstöd går ut fredagen den 26 februari 2021 kl. 16.15. Statskontoret önskar att alla sökande som uppfyller de lagstadgade kriterierna ansöker om kostnadsstöd inom utsatt tid.

Kostnadsstöd söks elektroniskt

Anvisningar för ansökan om kostnadsstöd finns på vår webbplats.

Vår kundservice hjälper dig via telefon och chatt.

Telefontjänsten för kostnadsstöd betjänar vardagar kl. 9-15 på numret 0295 50 3050.

Mer information till medierna

Jyri Tapper, divisionschef, tfn +358295502950.

Letar du efter dessa?

Tjänstesidan för kostnasstöd >

Vanliga frågor om kostnadsstöd >

Statistik om kostnadsstöd >

Målgrupp: Företag och samfund Inhemska företagsgrundare

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter