Hoppa innehåll

Cirka 3000 företag ansökte jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd under första veckan

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd började på Statskontoret den 1 juni. Stödet består av kostnadsstöd för el som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare och yrkesmässiga vattenbrukare samt av kostnadsstöd för gödselmedel som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare. Statskontoret har nu publicerat en offentlig rapport på sin webbsida över inkomna ansökningar och utbetalade stöd.

Ungefär 3400 företag har ansökt om stöd till och med den 8 juni. Av dem har hittills cirka 2700 ansökningar behandlats och av dem har 90 procent har fått ett positivt beslut. Det har utbetalats ungefär 6 miljoner euro i stöd till dessa företag. Största orsaken till avslagna ansökningar har varit att stödbeloppet understigit minimigränsen på 500 euro.

Regionalt sett har mest stöd, ca 1 miljon euro, utbetalats till Egentliga Finland. Södra Österbotten, Nyland, Norra Österbotten och Satakunta har alla fått stöd för ungefär en halv miljon euro.

Statskontorets betjäning får beröm

Ansökan av stödet har krävt en insats av Statskontoret som nu för första gången fungerar som beviljande instans av jordbruksstöd. ”Fast Statskontoret inte har erfarenhet av jordbruksstöd, har den tidigare erfarenheten från utbetalningen av coronastöd till företag kunnat utnyttjas i samband med implementeringen av jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd. Tack vare den erfarenheten har uppmärksamheten kunnat fästas vid till exempel kundupplevelsen”, säger servicechef Mari Selviranta på Statskontoret.

Vid utvecklingen av hur de som ansöker om stöd upplever tjänsten har Statskontoret på samma sätt som under tidigare kostnadsstöd samarbetat aktivt med olika intressentgrupper: ”I samarbete med till exempel Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, ProAgria och Livsmedelsverket har vi kunnat utveckla såväl stödets elektroniska ansökan som stödanvisningarna. Det lyckade samarbetet syns framför allt som en fungerande tjänst till dem som ansöker om stöd”, konstaterar Selviranta.

Det lyckade genomförandet har också märkts i kundresponsen som Statskontoret har fått. I dem har positiva kommentarer främst getts för en fungerande ansökan och tydliga anvisningar. Även den snabba behandlingen av ansökningarna har väckt entusiasm när handläggningstiden hittills varit i genomsnitt ungefär 23 timmar.

Aktuell statistik om stödet finns nu tillgänglig för alla

Statskontoret har nu på sin webbsida publicerat omfattande statistik om stödets aktuella situation. Från statistiken framgår bland annat antalet inkomna ansökningar och utbetalade stödbelopp. Statistiken kan till exempel granskas på basen är företagets geografiska läge.

Statistiken innehåller även mera detaljerad information om dem som ansökt om stöd. På sidan finns även information om ansökningarnas handläggningssituation samt uppgifter om stödbesluten.

Föregående dagens uppgifter uppdateras i rapporten ungefär vid kl 12-tiden varje vardag. Tidpunkten för senaste uppdateringen meddelas i rapporten.

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd fortsätter på Statskontoret till och med den 31.7. kl 16.15.

Statistik: Temporärt kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket >

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter