Hoppa innehåll

Ansökningstiden för kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket går ut 31.7. kl 16.15 – Tänk på dessa saker och ansök om stöd nu

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd började på Statskontoret den 1 juni. Stödet består av kostnadsstöd för el som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare och yrkesmässiga vattenbrukare samt av kostnadsstöd för gödselmedel som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare.

Ansökningarna ska vara framme senast 16.15

Ansökningarna ska vara Statskontoret tillhanda 31.7.2023  kl. 16.15 oberoende av om ansökan skickas via e-tjänsten eller per post. Ansökningar som skickas per post ska vara framme vid Statskontorets registratorskontor senast klockan 16.15. Poststämpel från samma dag räcker alltså inte

Att göra ansökan i sista minuten lönar sig inte, eftersom till exempel den egna nätförbindelsen plötsligt kan bli långsammare.

Handläggningstiden för registrering i förskottsuppbördsregistret är inte ett hinder för att lämna in en ansökan

Att vara införd i förskottsuppbördsregistret räknas till förutsättningarna för att stöd ska beviljas och den som ansöker om stöd ska vara införd i registret i samband med beviljande av stödet. Om du ansökt om att bli införd i förskottsuppbördsregistret kan du ändå fylla i en ansökan om kostnadsstöd innan din ansökan har behandlats. Statskontoret beaktar registreringen vid handläggningen.

Kom ihåg att skicka din sparade ansökan

I Statskontorets e-tjänst finns oavslutade ansökningar om kostnadsstöd. Det finns fortfarande tid att slutföra och skicka in den oavslutade ansökan. Du kan kontrollera statusen för ditt företag på sidan Statistik om kostnadsstöd för jordbruk och vattenbruk. Rapporten, som uppdateras varje arbetsdag, visar alla anhängiga och beslutade ansökningar.

Statskontoret hjälper dig att ansöka om stöd

På Statskontorets websida finns fullständig information om stödet och dess villkor, en videoguide om hur man fyller i ansöknings, en inspelning av webbinariet och svar på vanliga frågor. Du kan också använda en räknare för att uppskatta stödbeloppet.

Om du har några problem kan du kontakta vår kundtjänst på 0295 50 3050 kl. 9-15 på vardagar.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter