Sökresultaten

Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA)

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Anvisningarna om myndigheters bokföring och rapportering av uppgifter för alla rapporteringsuppsättningar finns i princip i denna handbok, i ordlistorna eller i de..

Dataskyddsbeskrivning: Temporärt kostnadsstöd för företag, ersättning för stängning och evenemangsgaranti

Utarbetats 5.7.2021 1. Registeransvarig Namn: Statskontoret Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress): tel. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi 2. Kontaktperson i frågor som gäller registret Namn: Medborgartjänster / Tuomo Yliluoma Adress: Statskontoret, Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress): registrator@statskontoret.fi 3. Dataskyddsansvariges..

Vanliga frågor om kostnadsstöd till företag (andra omgången)

Den första omgången för att ansöka om kostnadsstöd var öppen fram till 1.8.2020. Den andra omgången för att ansöka om kostnadsstöd startade 21.12.2020 och ska sluta 26.2.2021 kl 16:15. Har du frågor om kostnadsstödet i samband med den andra omgången? Du kan skicka din fråga till oss via länken i slutet av denna sida. Vi samlar..

Vad innebär det företagsspecifika maximibeloppet på 800 000 euro i beviljade stöd? Gäller denna gräns även företagskoncerner?

Kostnadsstödet är ett stöd som beviljas av offentliga medel för ekonomisk verksamhet, därmed skall EU:s regler om statligt stöd tillämpas. Det totala beloppet av statliga stöd som beviljats ett enskilt företag och företag inom samma koncern inom ramstödprogrammet med anknytning till COVID19-pandemin får inte överstiga 800 000 euro. Vid beviljande av kostnadsstöd bör Statskontoret ta..

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 24 april 2020, kl 9. Ansökningsperioden fortsätter till 26.2.2021 kl 16.15. Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning vilket innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker..
Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 17 august 2019, kl 9. Ansökningsperioden fortsätter till 30.9.2021 kl 16.15. Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning vilket innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker..
Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Aktuellt om coronastöd för företag

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd inleddes vid Statskontoret 17.8. Intresset för stödet har i början av den fjärde ansökningsomgången varit något måttligare än under de tidigare omgångarna: fram till 9.9 har sammanlagt cirka 11 000 ansökningar lämnats in. Hittills har 7000 av ansökningarna avgjorts. För 82 procent av de avgjorda ansökningarna har beslutet varit positivt...

Pressmeddelande: Nästan 21 miljoner har betalats ut i kostnadsstöd

Fler än tusen företag får lättnad i coronanöden. Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret öppnades den 21 december 2020. Fram till måndagen den 4 januari 2020 har över 1 100 företag beviljats sammanlagt nästan 21 miljoner euro i stöd. Mest stöd har beviljats förplägnadsverksamheten (2,6 miljoner euro). Under de första två veckorna har cirka 6 400..
Pressmeddelande: Nästan 21 miljoner har betalats ut i kostnadsstöd

På kostnadsstödet tillämpas EU:s regler för statligt stöd. Vad innebär det?

Europeiska unionens lagstiftning förutsätter, att stöd som beviljas ett enskilt företag inte överstiger 800 000 euro. Vid beräkningen av maximibeloppet beaktas allt stöd som beviljats ett enskilt företag och företag inom samma koncern, och som beviljats med stöd av det ramstödprogram som gäller Finland och som godkänts av kommissionen. Syftet med stödprogrammet är att underlätta..

Sammanlagt 14 sökresultat.