Hoppa innehåll

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd från Statskontoret har nu börja

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd påbörjades hos Statskontoret idag den 1.6. kl 9. Ansökningstiden fortsätter till och med den 31.7.2023 kl 16.15.

Stödet består av kostnadsstöd för el som beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbrukare samt kostnadsstöd för gödselmedel som beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare. Ansökan om kostnadsstöd för el och kostnadsstöd för gödselmedel görs med samma ansökan via Statskontorets e-tjänst.

I kostnadsstödet för el beaktas hälften av den elenergi som år 2022 anskaffats för produktionsändamål

Kostnadsstöd för el beviljas för de elkostnader som använts i jordbruket och vattenbruket.

Vid beräkningen av kostnadsstödet för el beaktas hälften av den elenergi som år 2022 anskaffats för produktionsändamål. Elenergimängden multipliceras med elenergins stödmottagarspecifika genomsnittspris utan mervärdesskatt för 1.10.2022-31.3.2023. Det är dock bara genomsnittspris överstigande 13 cent per kilowattimme som beaktas. Den övre gränsen är 27 cent per kilowattimme och den andelen som överstiger det ersätts inte.

Elöverföringspriser och grundavgifter ersätts inte.

Kostnadsstöd för gödselmedel beviljas för industriellt tillverkade gödselmedel

Kostnadsstöd för gödselmedel beviljas för gödselmedelskostnader som använts för åkerodling av lantbruksväxter och trädgårdsväxter på friland för vegetationsperioden 2023. Stöd beviljas för industriellt tillverkade gödselmedel såsom oorganiska gödselmedel, organiska mineralgödselmedel och organiska gödselmedel som anskaffats från kommersiella aktörer.

Kostnadsstödet för gödselmedel beräknas enligt den mängd gödselmedel som har anskaffats för vegetationsperioden 2023 och på basis av gödselmedlens företagsspecifika genomsnittspris utan mervärdesskatt. Vid beräkningen av genomsnittspriset beaktas den del som överstiger 500 euro per ton, men dock högst 300 euro per ton. I ansökan anges uppgifterna om alla de gödselmedel som anskaffats enligt dessa kriterier för 1.6.2022-30.4.2023.

Statskontoret betjänar dem som ansöker om stöd

På Statskontorets webbsida statskontoret.fi/jordbruksstöd finns det rikligt med information, vanliga frågor och omfattande instruktioner för hur man fyller i ansökan för dem som ansöker om stöd. Utöver det finns där en räknare, som de ansökande kan uppskatta det utbetalningsbara stödbeloppet med.

För dem som ansöker om stöd finns även en telefontjänst tillgänglig på vardagar kl 9-15 på nummer 0295 50 3050. När man loggar in sig i e-tjänsten finns där också en chattjänst, som betjänar enligt kundtjänstens öppethållningstider.

Beslut och statistik publiceras på Statskontorets webbsidor

Kostnadsstödsansökningarna och besluten publiceras på Statskontorets webbsida. Där kan man till exempel följa upp handläggningstiden för ansökningarna samt se rapporteringsdata om ansökningarna och handläggningstiderna av dem. Den första statistiken publiceras snarast möjligt när ansökan börjat.

E-tjänsten

Statskontoret.fi/jordbruksstöd

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter