Hoppa innehåll

Katso-autentiseringen som används i lånekundernas e-tjänst har tagits ur bruk

Katso-autentiseringen som används i inloggningen i e-tjänsten för lånekunder har tagits ur bruk. Till skillnad från våra föregående anvisningar togs Katso-autentiseringen ur bruk redan vid årsskiftet av en orsak som inte beror på Statskontoret. Vi beklagar den överraskande förändringen. Suomi.fi-identifikation och fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar normalt.

E-tjänsten för lånekunder behöver följande fullmakt för att inloggningen ska lyckas:
Kundkategori: Ekonomi och finansiering
Typ av fullmakt: Ärendefullmakt
Fullmaktsärenden: Granskning av krediter och säkerheter
Information om fullmakter: Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund >

Suomi.fi-identifikation är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Suomi.fi använder stark autentisering. Tjänsten är informationssäker och lätt att använda. Identifieringssätten är bankkoder, certifikatkort och mobilcertifikat. Vi rekommenderar att man i första hand använder bankkoder.

Rådgivning för företag och samfund
Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företag och samfund att använda Suomi.fi-tjänsterna.
tfn 0295 53 5115
Information om kundtjänst för organisationer >

Innehållet i Statskontorets e-tjänst har inte ändrats. Man loggar fortfarande in i tjänsten på adressen https://luottopalvelu.valtiokonttori.fi/login.ashx.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter