Hoppa innehåll

Så här rapporterar du ekonomiska uppgifter till Statskontoret

 • Kommunerna och samkommunerna samt välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna rapporterar sin ekonomiska information per rapporteringshelhet. För varje rapporteringshelhet har det fastställts en rapporteringstidpunkt. Bestämmelser om tidtabellen finns i statsrådets förordningar om lämnande av uppgifter om kommunens och välfärdsområdets ekonomi. Rapporteringen av rapporteringshelheterna sker enligt årsklockan året runt. Tidtabeller publiceras som en del av XBRL-taxonomipaket under filnamnen Rapporteringshelheter_kommuner.xlxs och Rapporteringshelheter_välfärdsområde.xlxs

  RAPPORTERINGSTIDTABELL

  I tabellen som presenterar rapporteringshelheterna för XBRL-taxonomin beskrivs alla rapporteringshelheters rapporteringsskyldiga och de sista möjliga rapporteringsdagarna.

  XBRL-TAXONOMI

  Kommun-AURA- och HVA-AURA-handböcker finns närmare beskrivningar av rapporteringshelheterna och deras innehåll med tidtabeller.

  Kommun-AURA-HANDBOKEN

  HVA-AURA-HANDBOKEN

  Varje rapporteringshelhet öppnas separat för rapportering i ekonomitjänsten.

 • Tidtabell för testning

  Tidtabell för testning uppdateras när nya rapporteringshelheter öppnas i Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst. Varje rapporteringshelhet måste testas separat i ekonomitjänst.

  Tidtabell för testning (uppdaterad 28.3.2024)

 • Rapportering av ekonomiska information – testning

  Kommunerna och välfärdsområdena ska testa rapporteringen av uppgifter separat för varje rapporteringshelhet innan de ekonomiska uppgifterna rapporteras till produktionen. Den eventuella inledningstiden för testningen av olika rapporteringshelheter har graderats och beskrivits enligt en separat tidtabell.

  TIDTABELL FÖR TESTNING AV RAPPORTERINGEN

  Varför är det viktigt att testa?

  Genom testningen säkerställs det att den rapporterande organisationens informationssystem producerar rätt slags material i rätt format. sätt kan man försäkra sig om att allt fungerar korrekt när de ekonomiska uppgifterna rapporteras till produktionen av ekonomitjänsten. Med tanke Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänstens verksamhet är det dessutom viktigt att identifiera sårbarheter och fel i rapporteringshelheterna för att de ska kunna korrigeras innan den egentliga rapporteringen inleds.
  Kommunerna och välfärdsområdena rapporterar sina ekonomiska uppgifter till Statskontoret i första hand i XBRLformat. Det är också möjligt att rapportera material i CSVformat.
 • Sök efter användar-ID

  I kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst testservice (Usertest) kommer identifikations metoden att övergå till Suomi.fi-identifikation 7.9.2022. Därefter har inte längre användarnamn (e-post + lösenord) fungeratsa som tidigare skapats för testtjänsten.

  Statskontoret har inlett utdelningen av användarnamn till testtjänsten. I fortsättningen används endast Suomi.fi:s testkoder i testtjänsten. Dessa koder har skickat till kommunernas och samkommunernas kontaktpersoner samt till de systemleverantörer, bokföringsbyråer m.m. som Statskontoret vet att har använt testtjänsten, antingen med kommunens FO-nummer eller med ett separat test-FO-nummer. Om ni har inte fått testkodet som ni behöver eller ni har frågor som gäller testkoderna får du hjälp av kuntadata@valtiokonttori.fi

  Läs mer: Suomi.fi -identifikation i Kommunekonomins informationstjänstens Usertest-tjänst

 • Inloggning till Kommunekonomins informationstjänstens testmiljö

  På Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänstens testsida kan kommuner och välfärdsområden se, godkänna och rapportera sina testdata.

  LOGGA IN PÅ TESTMILJÖN

 • Skickande av material som bilaga

  Läs mer om skickande av material som bilaga på avsnittet Så här rapporterar du ekonomiska uppgifter till Statskontoret.

 • Rapportering via servicekanalen Suomi.fi

  Läs mer om rapportering av kommunernas ekonomiska information via servicekanalen Suomi.fi på avsnittet  Så här rapporterar du ekonomiska uppgifter till Statskontoret.

 • Modellfil för avsändare av CSV-material

  Modellfil för avsändare av CSV-material finns på avsnittet Så här rapporterar du ekonomiska uppgifter till Statskontoret.