Hoppa innehåll

Bekanta dig med AURA: Kubmodellen

16.11.2021 10:00-11:00

Organisatör:Valtiokonttori
Plats:

Teams

Statskontoret och finansministeriet bjuder in till ett webbinarium för att bekanta dig närmare med Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA). I detta webbinariet introducerar vi också kubmodellen. Den automatiserade rapporteringen av de faktiska ekonomiska uppgifterna grundar sig i regel på kubmodellen, exempelvis i rapporteringsuppsättningarna för kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) och kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP). Vi vill inspirera och hjälpa deltagare att dra nytta av AURA-handboken.

Du kan skicka oss förhandsfrågor på kuntadata@valtiokonttori.fi till 12. november.

Under hösten 2021 anordnar Statskontoret tillsammans med finansministeriet en serie av webbinarier som behandlar aktuella ärenden och delar av AURA-handboken.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering (AURA) i kommuner och samkommuner innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserade rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna.

Webinarprogram

Stefan Siven, överaktuarie, Statistikcentralen
Linnea Mäkinen, finansexpert, finansministeriet
Benjamin Strandberg, expert, Kommunförbundet
Wolf Wikgren, dataanalytiker, Statskontoret
Henni Purtonen, kommunikationsexpert, Statskontoret

Länk till webbinarium >

Annat som anknyter till detta