Rapportering till Kommunekonomins informationstjänst i Suomi.fi-informationsleden

MålgruppKommun
DokumenttypAnvisning
Datum17.09.2021
KategorierÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

Ibruktagande av informationsledsgränssnittet

Den som rapporterar materialet har två alternativ att använda Suomi.fi-informationsleden.

 1. Rapportören använder sitt eget informationsledsgränssnitt.
 2. Rapportören använder sin partners informationsledsgränssnitt.
Alternativ 1
 • Skapa en egen – rapportörens – anslutningsserver enligt anvisningarna i informationsleden
  https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59145e7b14bbb10001966f72
 • Säkerställ i din egen organisation att de anslutningsservrar du skapat har de miljöspecifika datakommunikationsrättigheter som behövs åtminstone enligt det bifogade. Avgångsservern är rapportörens anslutningsserver och objektet är Informationstjänstens anslutningsserver.
 • Observera också informationsledens anvisning:
  Anslutningar från rapportörens anslutningsserver – från client endast utåt tillåts, dessutom ska förbindelser från client-servern på serviceservern tillåtas till objektportarna. Vid en brandvägg utan utrymme ska returpaket för öppnade förbindelser tillåtas i de övre portarna (>1024), den rumsliga brandväggen ska sköta detta automatiskt.

 • Be om de datakommunikationsöppningar som användningen av informationsleden kräver via Kommunekonomins Informationstjänst per e-post (kuntadata@valtiokonttori.fi).
   • Skriv ”Palveluväylän liittymäpalvelimen tietoliikenteen avaaminen” som rubrik på begäran
   • Bifoga namn och IP-adresser till dina anslutningsservrar
   • Informationstjänsten öppnar de portar som behövs för den inkommande trafiken (5500 och 5577)
   • Informationstjänsten svarar när öppningarna har gjorts (detta tar vanligtvis cirka tre arbetsdagar)
Alternativ 2

Rapportören ärenden med sin partner. Samarbetsparten sköter trafiken på valfritt sätt genom att utnyttja anvisningarna ovan.

Begreppen

Basuppgifter om suomi.fi-rollen https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/sanasto/

En försändelse sköts vanligtvis med ett program som gör en http-sändning (HTTP POST). Materialet skickas till avsändarens egen anslutningsserver som förmedlar det via informationsleden till den kommunala ekonomins informationstjänst.

Mallar för meddelande som ska skickas i följande avsnitt. Här är en kort ordlista

envelope = standard SOAP-meddelande.

client = uppgifter om den sändande instansen, för TOLT-enheter anges moderns (kommunens) uppgifter här. Informationen är endast avsedd för användning av informationsleden, inte Informationstjänsten. Ovanstående modell är test-client som används av CSC.

service = för den mottagande aktörens, dvs. usertestets del CSC:s och för produktionens del Statskontorets uppgifter.

xrd:userId = användarnamn, till exempel kommunens FO-nummer. Detta är obligatoriskt men Informationstjänsten använder det inte. Nedanstående modeller måste alltså ersättas med 1234567-1.

xrd:id = entydig kod för meddelandet, t.ex. genererad UUID eller rapportörens kod och löpande nummer.

body = meddelandets innehåll. För detta finns en WSDL-modell. Uppgifterna är desamma som på webbplatsen för insändning.

fi:fileType = typ av material. Värdet kan vara XBRL eller CSV.

fi:file = Base 64-kodat material. Ersätt i modellerna nedan <!– Base 64 -kodat material –> med eget material, även vinkelparenteserna i början och slutet.

fi:e-post = e-postadress dit Informationstjänsten skickar ett meddelande om materialet innehåller fel. Ersätter e-posten i modellen. E-posten ska ha rätt att skicka materialet.
Obs: Om försändelsen avbryts redan i informationsleden informerar informationsleden den sändande anslutningsservern och då används inte denna e-post.

Statskontoret kräver inte användning av client-certifikat.

Sändning av material i usertestmiljö

Exempel på data: uploadmaterialfile-usertest.xml

I avsnittet client matas uppgifterna om den anslutningsserver som rapportören använder in. Ovan finns uppgifter om den anslutning som Informationstjänsten erbjuder. I usertest-miljön har datakommunikationsöppningar för Informationstjänstens anslutning gjort klara.

Sändning av material i produktionsmiljön

I avsnittet client matas uppgifterna om den anslutningsserver som rapportören använder in. Ovan finns uppgifter om den anslutning som Informationstjänsten erbjuder. Om man i produktionen vill använda den anslutningsserver som Informationstjänsten erbjuder, ska rapportören kontakta Statskontorets servicekanal för att få tillstånd för användningen.