Hyppää sisältöön

Kuntatalouden tietojen raportointiaikataulu

KKTPP:n yksikkökohtaiset toimitusajankohdat >

Raportointikokonaisuuksien lyhenteet

TOLT – Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt
KKTR – Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma
KTPE – Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste
KKTPP –  Kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit)
KKTPA – Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio
KKOTR – Kuntakonsernien tilinpäätösraportointi
KTAS – Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma
KKNR – Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi
TOTT – Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta
KKYTT –  Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot
KLTR – Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi
KLTPA – Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio

Ahvenanmaa:
ATPT – Ålands bokslut funktionsvis
AKKOTR –  Ålands kommunkoncernernas ekonomirapportering
AKKNR – Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering på Åland

◄ Kaikki uutiset