Hyppää sisältöön

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojen raportointiaikataulu


Kuntien ja kuntayhtymien raportointikokonaisuuksien lyhenteet

TOLT – Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt
KKTR – Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma
KTPE – Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste
KKTPP –  Kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit)
KKTPA – Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio
KKOTR – Kuntakonsernien tilinpäätösraportointi
KTAS – Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma
KKNR – Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi
TOTT – Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta
KKYTT –  Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot
KLTR – Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi
KLTPA – Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio
KKLMY– Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta

Ahvenanmaa:
ATPT – Ålands bokslut funktionsvis
AKKOTR –  Ålands kommunkoncernernas ekonomirapportering
AKKNR – Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering på Åland

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien raportointikokonaisuuksien lyhenteet

HTAS – hyvinvointialueiden talousarvio ja -suunnitelma
HHKNR –
hyvinvointialueiden neljännesvuosiraportointi
HHKR – hyvinvointialueiden kuukausiraportointi
HHTNR –
hyvinvointialueiden neljännesvuosiraportointi toimialoittain
HTPE
– hyvinvointialueiden tilinpäätösennuste toimialatasolla
HHTPA – hyvinvointialueiden tilinpäätösarvio
HHTR – alueen ja yhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma
HLTR – hyvinvointialueen liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat
HKOTR – alueen ja yhtymän konserniraportointi
HHTPP – tilinpäätöksen palveluluokkakohtainen raportointi
HKLMY – markkinoilla tapahtuvan toiminnan raportointi
HHYTT – tilinpäätöstä täydentävät tiedot
HTOLT – tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja muut yksiköt

◄ Kaikki uutiset