Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien talousraportoinnin käsikirja (HVA-AURA)

KohderyhmäHyvinvointialue
AsiakirjatyyppiOhje
KategoriatKirjanpitoKoodistot, taksonomiat, luokituksetKuntatalouden raportointiSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien talousraportoinnin käsikirja (HVA-AURA) sisältää yleisiä ohjeita talousraportoinnin sisällön tuottamisesta ja taulukkomallien käytöstä sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä raportointikokonaisuuksista. Pääsääntöisesti kaikkien raportointikokonaisuuksien ohjeet siitä, miten tapahtumat pitää viranomaisraportoinnin kannalta kirjata ja raportoida, löytyvät tästä käsikirjasta tai kirjanpitolautakunnan ja sen hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeista tai lausunnoista. Raportoinnin teknisestä osuudesta ohjeistetaan Valtiokonttorin internet-sivuilla.

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien talousraportoinnin käsikirja on laadittu kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin käsikirjan pohjalta, joka perustuu vanhoihin talousraportointia koskeviin JHS-ohjeisiin. Käsikirjaa ylläpitää valtiovarainministeriö, jonka tehtävänä on ollut vastata vuoden 2020 alusta lukien myös kuntatalouden talousraportoinnin ohjeiden ylläpidosta (entiset JHS-ohjeet). Asetuksella annettavia tietosisältömäärityksiä ylläpidetään sanasto- ja koodistopalveluissa.

Käsikirjan kohderyhminä ovat hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät liikelaitoksineen sekä kohderyhmien taloushallinnon palveluntarjoajat, jotka vastaavat hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien lakisääteisestä talousraportoinnista ja muusta viranomaistalousraportoinnista. Ohjeistuksessa huomioidaan myös hyvinvointialuekonsernin näkökulma. Hyvinvointialueiden taloushallinto on voitu ulkoistaa talous- ja henkilöstöpalvelujen tukipalveluyhtiölle, joka toteuttaa myös kirjanpidon sekä viranomaisraportoinnin. Tukipalveluyhtiön tulee silloin tuottaa raportoinnin tiedot näiden periaatteiden ja toimeksiantajan (asiakas) määrittelyjen mukaisesti. Hyvinvointialue on vastuussa ulkoistamistaan toiminnoista ja siitä, että raportointi tulee toteutettua ohjeiden mukaisesti.

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien AURA-käsikirja liitteineen julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2022. Kesäkuussa 2022 on julkaistu lopullinen versio hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tililuettelosta sekä tilikauden 2023 raportointia koskevasta palveluluokituksesta.

Lisätiedot: kuntadata@valtiokonttori.fi

AURAAURA-käsikirjahyvinvointialueetohjeettalousraportointi