HVA-AURA ─ talousraportoinnin käsikirja

Antopäivä Dokumentin nimi
16.11.2023 HVA-AURA ─ talousraportoinnin käsikirja
KohderyhmäHyvinvointialue
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä16.11.2023
Antopäivämäärä16.11.2023
KategoriatKirjanpitoKoodistot, taksonomiat, luokituksetKuntatalouden raportointiSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

HVA-AURA ─ talousraportoinnin käsikirja sisältää yleisiä ohjeita talousraportoinnin sisällön tuottamisesta ja taulukkomallien käytöstä sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä raportointikokonaisuuksista. Pääsääntöisesti kaikkien raportointikokonaisuuksien ohjeet siitä, miten tapahtumat pitää viranomaisraportoinnin kannalta kirjata ja raportoida, löytyvät tästä käsikirjasta tai kirjanpitolautakunnan ja sen hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeista tai lausunnoista. Raportoinnin teknisestä osuudesta ohjeistetaan Valtiokonttorin internet-sivuilla.

HVA-AURA-käsikirja on laadittu kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin käsikirjan pohjalta. Käsikirjaa ylläpitää valtiovarainministeriö, jonka tehtävänä on ollut vastata vuoden 2020 alusta lukien myös kuntatalouden talousraportoinnin ohjeiden ylläpidosta. Asetuksella annettavia tietosisältömäärityksiä ylläpidetään sanasto- ja koodistopalveluissa.

Käsikirjan kohderyhminä ovat hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät liikelaitoksineen sekä kohderyhmien taloushallinnon palveluntarjoajat, jotka vastaavat hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien lakisääteisestä talousraportoinnista ja muusta viranomaistalousraportoinnista. Ohjeistuksessa huomioidaan myös hyvinvointialuekonsernin näkökulma. Hyvinvointialueiden taloushallinto on voitu ulkoistaa talous- ja henkilöstöpalvelujen tukipalveluyhtiölle, joka toteuttaa myös kirjanpidon sekä viranomaisraportoinnin. Tukipalveluyhtiön tulee silloin tuottaa raportoinnin tiedot näiden periaatteiden ja toimeksiantajan (asiakas) määrittelyjen mukaisesti. Hyvinvointialue on vastuussa ulkoistamistaan toiminnoista ja siitä, että raportointi tulee toteutettua ohjeiden mukaisesti.

HVA-AURA-käsikirja 5.3.2024

Lisätiedot: kuntadata@valtiokonttori.fi

HVA-AURA -käsikirjan vanhat versiot
HVA-AURA-käsikirja 16.11.2023
HVA-AURA -käsikirja 25.11.2022

Liitteiden vanhat versiot
Liite 1. Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tililuettelo (julkaistu 15.6.2022)
Liite 2. Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän palveluluokitus 2023 (päivitetty 11/2022)
Liite 5. Sektorit XBRL-taksonomiassa

AURAAURA-käsikirjahyvinvointialueetohjeettalousraportointi