Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA)

MålgruppKommun
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag25.11.2021
Datum25.11.2021
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarFinansministeriet

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Anvisningarna om myndigheters bokföring och rapportering av uppgifter för alla rapporteringsuppsättningar finns i princip i denna handbok, i ordlistorna eller i de allmänna anvisningarna och utlåtandena från bokföringsnämnden och dess kommunsektion. Anvisningar om de tekniska aspekterna i rapporteringen finns på Statskontorets webbplats.

Föreliggande handbok har upprättats efter nedläggningen av JHS-systemet, varefter JHS-anvisningarna inte längre hålls aktuella. Manualen förvaltas av finansministeriet som från och med början av 2020 ansvarar för anvisningarna om den kommunala ekonomin (tidigare JHS-rekommendationerna). De definitioner av datainnehåll som utfärdas genom förordning upprätthålls i ordlistor och kodtjänster.

Handboken riktar sig till kommuner och samkommuner, inklusive deras affärsverk och balansenheter, samt dessa målgruppers ekonomileverantörer som sköter kommunernas och samkommunernas lagstadgade ekonomirapportering och annan ekonomirapportering för myndighet. I anvisningarna beaktas också kommunkoncernens synvinkel. Kommunen kan ha lagt ut ekonomiförvaltningen till ett stödtjänstbolag inom ekonomi- och personalförvaltning som har hand om bokföringen inklusive myndighetsrapporteringen. I detta fall ska stödtjänstbolaget ta fram uppgifterna för rapporteringen enligt dessa principer och specifikationer från uppdragsgivaren (kunden). Kommunen ansvarar för de utkontrakterade verksamheterna och för rapportering enligt anvisningarna.

HANDBOKEN FÖR AUTOMATISERAD EKONOMISK RAPPORTERING I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER 19.11.2021 (PDF)

Gamla versioner av handboken:

Handboken 26.8.2021
Bilaga 1. Kontoplan 27.11.2020
Bilaga 8. Sektorer i XBRL-taxonomin 28.6.2021
Handboken 28.6.2021
Bilaga 7. Ordlista (PDF 13.4.2021)
Handboken 18.6.2021
Handboken 12.5.2021
Handboken 13.4.2021
Handboken 9.2.2021 
Handboken 25.1.2021
Handboken 27.11.2020
Handboken 27.11.2020 Av misstag hade konto 3350 Understöd och bidrag av övriga kommuner strukits ur kontoförteckningen som publicerades 27.11.2020. Kontot har lagts till i bilaga 1.
Handboken 9.10.2020
Kontoplan 9.10.2020