Kommun-AURA ─ Handbok för ekonomisk rapportering

Datum Dokuments namn
16.10.2023 Kommun-AURA ─ Handbok för ekonomisk rapportering
MålgruppKommun
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag16.10.2023
Datum16.10.2023
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarFinansministeriet

Kommun-AURA ─ Handbok för ekonomisk rapportering innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Anvisningarna om myndigheters bokföring och rapportering av uppgifter för alla rapporteringsuppsättningar finns i princip i denna handbok, i ordlistorna eller i de allmänna anvisningarna och utlåtandena från bokföringsnämnden och dess kommunsektion. Anvisningar om de tekniska aspekterna i rapporteringen finns på Statskontorets webbplats.

Handboken Kommun-AURA upprätthålls av finansministeriet, som från ingången av 2020 har haft till uppgift att svara för upprätthållandet av anvisningarna för den kommunala ekonomin (tidigare JHS-anvisningar). De definitioner av informationsinnehållet som utfärdas genom förordning upprätthålls i ordlistans – och kodtjänsterna.

Handboken riktar sig till kommuner och samkommuner, inklusive deras affärsverk och balansenheter, samt dessa målgruppers ekonomileverantörer som sköter kommunernas och samkommunernas lagstadgade ekonomirapportering och annan ekonomirapportering för myndighet. I anvisningarna beaktas också kommunkoncernens synvinkel. Kommunen kan ha lagt ut ekonomiförvaltningen till ett stödtjänstbolag inom ekonomi- och personalförvaltning som har hand om bokföringen inklusive myndighetsrapporteringen. I detta fall ska stödtjänstbolaget ta fram uppgifterna för rapporteringen enligt dessa principer och specifikationer från uppdragsgivaren (kunden). Kommunen ansvarar för de utkontrakterade verksamheterna och för rapportering enligt anvisningarna.

Tilläggsuppgifter: kuntadata@valtiokonttori.fi 

Kommun-AURA-handbok 8.12.2023

Gamla versioner av handboken:
AURA-handboken 13.2.2023
AURA-handboken 25.11.2022
AURA-handboken 2.11.2022
AURA-handboken 27.9.2022
AURA-handboken 10.5.2022
AURA-handboken 7.4.2022
AURA-handboken 17.1.2022
AURA-handboken 19.11.2021
AURA-handboken 26.8.2021
AURA-handboken 28.6.2021
AURA-handboken 18.6.2021
AURA-handboken 12.5.2021
AURA-handboken 13.4.2021
AURA-handboken 9.2.2021 
AURA-handboken 25.1.2021
AURA-handboken 27.11.2020
AURA-handboken 27.11.2020 Av misstag hade konto 3350 Understöd och bidrag av övriga kommuner strukits ur kontoförteckningen som publicerades 27.11.2020. Kontot har lagts till i bilaga 1.
AURA-handboken 9.10.2020

Gamla versioner av bilagor:
Bilaga 1. Kommunens och samkommunens kontoplan (Excel 8.9.2023)
Bilaga 1. Kontoplan 27.11.2020
Bilaga 1. Kontoplan 9.10.2020
Bilaga 5. Kommunens och samkommunens serviceklassifikation (Excel 23.8.2023)
Bilaga 5. Kommunens och samkommunens serviceklassifikation (Excel 3.6.2022)
Bilaga 5. Serviceklassification för kommuner och samkommuner (excel 9.10.2020)
Bilaga 7. Ordlista (PDF 13.4.2021)
Bilaga 8. Sektorer i XBRL-taxonomin 1.11.2021
Bilaga 8. Sektorer i XBRL-taxonomin 28.6.2021
Bilaga 11. Anvisning om lämnande av ekonomiska uppgifter om undervisningsväsendet i TOTT-rapporteringshelheten 2022