HVA-AURA – handbok för ekonomisk rapportering

Datum Dokuments namn
01.12.2023 HVA-AURA – handbok för ekonomisk rapportering
MålgruppVälfärdsområde
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag01.12.2023
Datum01.12.2023
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

HVA-AURA – handbok för ekonomisk rapportering innehåller allmänna anvisningar om framtagning av uppgifter för den rapporteringen och användning av tabellunderlag samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Anvisningarna om myndigheters bokföring och rapportering av uppgifter för alla rapporteringsuppsättningar finns i princip i denna handbok eller i de allmänna anvisningarna och utlåtandena från bokföringsnämnden och dess sektion för välfärdsområden och kommuner. Anvisningar om de tekniska aspekterna i rapporteringen finns på Statskontorets webbplats.

HVA-AURA – handbok för ekonomisk rapportering har utarbetats utifrån handboken om kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering AURA. Handboken upprätthålls av finansministeriet, som sedan ingången av 2020 också har haft till uppgift att ansvara för upprätthållandet av anvisningarna för den kommunala ekonomins ekonomiska rapportering. De definitioner av datainnehåll som utfärdas genom förordning upprätthålls i ordlistor och kodtjänster.

Handboken riktar sig till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar, inklusive deras affärsverk, samt dessa målgruppers ekonomileverantörer som sköter välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas lagstadgade ekonomirapportering och annan ekonomirapportering för myndighet. I anvisningarna beaktas också välfärdsområdeskoncernens synvinkel. Välfärdsområdet kan ha lagt ut ekonomiförvaltningen till ett stödtjänstbolag inom ekonomi- och personalförvaltning som har hand om bokföringen inklusive myndighetsrapporteringen. I detta fall ska stödtjänstbolaget ta fram uppgifterna för rapporteringen enligt dessa principer och specifikationer från uppdragsgivaren (kunden). Välfärdsområdet ansvarar för de utkontrakterade verksamheterna och för rapportering enligt anvisningarna.

HVA-AURA-handboken 6.3.2024

Tilläggsuppgifter: kuntadata@valtiokonttori.fi

Gamla versioner av handboken
HVA-AURA-handboken 1.12.2023

Gamla versioner av bilagor:
Bilaga 1. Välfärdsområdets och välfärdssammanslutningens kontoplan (uppdaterad 15.6.2022)
Bilaga 2. Välfärdsområdets och välfärdsammanslutningens serviceklassifikation 2023 (uppdaterad 2.11.2022)