Hyppää sisältöön

Näin raportoit taloustiedot Valtiokonttorille

 • Tässä kokonaisuudessa kerromme, miten raportoit kuntien ja hyvinvointialueiden taloustiedot Valtiokonttorin ylläpitämään Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun.

  Alla mm.:

  • käyttäjätunnukset ja palveluun kirjautuminen
  • tietojen toimitus Excel-lomakkeella tai Suomi.fi-palveluväylän kautta
  • mallitiedostoja

  Välilehdillä:

  • ohjeet (mm. AURA-käsikirjat) ja koulutusmateriaalit
  • raportoinnin aikataulut
  • raportoinnin testaus
 • Mistä taloustietojen raportoinnissa on kyse?

  Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on ollut Valtiokonttorilla. Siihen asti tehtävää hoiti Tilastokeskus.

  Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL-muodossa. Kuntatalouden tietopalvelu käsittelee ja validoi tietoja XBRL-muotoisina ja tarjoaa niitä myös ulospäin käytettäväksi avoimessa rajapinnassa useammassa eri muodossa.

  Tietojen raportointi tapahtuu joko Suomi.fi-palveluväylän tai Kuntatalouden tietopalvelun kautta. Tietopalvelussa on mahdollista toimittaa liitetiedostoja joko XBRL tai CSV -muotoisina. XBRL-muotoisen aineiston muodostamiseen voidaan käyttää erillistä Excel-tiedonsyöttösovellusta (puhutaan myös Excel-lomakkeesta). Jokaisella raportointikokonaisuudella on oma Excel-lomakkeensa. Excelin käyttö apuna raportoinnissa on väliaikainen ratkaisu ja käytössä ns. siirtymäajan (mahd. 2025 saakka). Tietojen raportointi pohjautuu raportoinnin automatisointitavoitteeseen ja manuaalisesta tietojen keräily- ja raportointityöstä olisi pyrittävä luopumaan lähivuosina.

  Siirtyminen määrämuotoiseen raportointi- ja julkaisutapaan avaa mahdollisuuden hyödyntää kertaalleen tuotettua taloustietoa järjestelmäriippumattomasti uusiin käyttötarkoituksiin. Samalla automaattiseen raportointiin siirtyminen tukee taloushallinnon muutakin automatisointia niin verkkolaskun, Ekuitin kuin kirjanpidon määritystenkin osalta.

  Kuntatalouden tietopalveluun raportoidut taloustiedot julkaistaan avoimessa rajapinnassa sekä Tutkihallintoa.fi-palvelussa heti, kun tietoja raportoiva kunta tai kuntayhtymä on ne tietopalvelussa hyväksynyt.

 • Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun tuotanto- ja testipalveluissa sekä yhteyshenkilöiden ilmoittaminen

  Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu käyttää Suomi.fi-tunnistukseen perustuvaa autentikointitapaa. Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee valtuuttaa henkilöt toimimaan nimissään eri valtuuksille. Mikäli esimerkiksi kirjanpito on ulkoistettu palvelukeskukselle tai tilitoimistolle, tulee kunnan tai hyvinvointialueen huolehtia myös näiden tahojen asianmukaisesta valtuuttamisesta.

  Raportoivan organisaation tulee myös ilmoittaa Valtiokonttorille talousraportoinnin yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilö saa tiedon raportointien avautumisestä, sekä mahdolliset lisätietopyynnöt ja muistutusviestit raportoinneista. Yhteyshenkilöistä tulee ilmoittaa pelkästään poistot ja lisäykset, eli ei niitä henkilöitä, joiden tietoihin ei tule muutoksia. Poistot voi ilmoittaa lisätietokentässä.

  Lisätietoja:

  Suomi.fi tunnistautumisen käyttöönotto Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelussa
  Suomi.fi -tunnistautuminen Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun Usertest-palvelussa
  Yhteyshenkilöiden ilmoittaminen Webropol-lomakkeella

   

 • Kirjautuminen Kuntatalouden tietopalveluun

  Kuntatalouden tietopalvelussa (nk. Hyväksyntäpalvelu) kunnat ja kuntayhtymät voivat katsella, hyväksyä ja raportoida taloustietojaan.

  Kirjaudu Kuntatalouden tietopalveluun tästä >

 • Tietojen toimitus liitetiedostona (Excel-lomake)

  Aineiston toimittaminen Excel-lomakkeella

  Excel-tiedonsyöttösovelluksen (lomakkeen) avulla voidaan tuottaa raportointikokonaisuuskohtainen tiedosto raportoitavaksi. Tuotettu tiedosto on XBRL-muotoinen. Tiedosto raportoidaan Kuntatalouden tietopalvelun Aineiston lataus -toiminnon avulla.

  Excel-lomake on toistaiseksi käytössä ainoastaan KTAS, KKNR, KLTR ja TOLT raportointikokonaisuuksissa:

  • Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS)

  EXCEL-LOMAKKEEN VOIT LADATA TÄSTÄ (KTAS)

  • Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi (KKNR)

  EXCEL-LOMAKeen voit ladata tästä (KKNR) 

  • Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt (TOLT)

  EXCEL-LOMAKeen voit ladata tästä (TOLT) 

  • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi (KLTR)

  EXCEL-LOMAKeen voit ladata tästä (KLTR)

  Alla olevassa käyttöohjeessa on ohjeita siihen, kuinka kuntien talousarvio- ja suunnitelmatietojen toimitus Excel-lomakkeella onnistuu.

  EXCEL-LOMAKKEEN KÄYTTÖOHJEET VOIT LADATA TÄSTÄ

  Excel-lomakkeiden taulukkomallit ja solutunnisteet löydät raportointipaketista Kuntatalouden XBRL-sivustolta.

  Tiedostojen toimitus liitetiedostona

  Kuntatalouden tietopalveluun voi raportoida kuntataloustaksonomian mukaisia XBRL-instanssidokumentteja tai CSV-tiedostoja. CSV-tiedostoista palvelu muodostaa muuntimen avulla tarvittavat XBRL-instanssidokumentit.

  Aineiston lähettäminen raportointipalvelun kautta edellyttää käyttäjätunnuksia.

  Kirjautuminen tietopalveluun >

 • Raportointi Suomi.fi-palveluväylän kautta

  Kuntien talousaineistojen lähettäminen Suomi.fi -testipalveluväylässä

  Perustiedot Suomi.fi roolista >

  Lähetys hoidetaan tyypillisesti ohjelmalla, joka tekee http-lähetyksen (HTTP POST). Aineisto lähetetään lähettäjän omalle liityntäpalvelimelle, joka välittää sen palveluväylän kautta Kuntatalouden tietopalveluun.

  Ohje Suomi.fi-palveluväylän käyttöönottamiseksi

   

 • Julkaistut taloustiedot

  Taloustiedot Tutkihallintoa.fi-palvelussa

  Kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot julkaistaan Tutkihallintoa.fi-palvelussa heti, kun tiedot on hyväksytty Kuntatalouden tietopalvelussa. Tutkihallintoa.fi-sivustolla tietoja voi tarkastella visuaalisilta raporteilta ja vertailla eri kuntien tietoja keskenään.

  Tutkihallintoa.fi-palveluun >

  Taloustiedot avoimessa rajapinnasta

  Kuntatalouden tietopalvelussa hyväksytyt tiedot ovat saatavilla rajapinnan kautta.

  OHJEET RAJAPINNAN KÄYTTÖÖN >

  Kuntien tilanneseuranta

  Kuntien tilanneseurannassa esitetään koostetusti raportteja mm. kuntien taloudellisesta tilasta, käyttötaloudesta, väestörakenteesta yms. yleisen tilanteen kannalta kiinnostavista aiheista.

  Kuntien tilanneseuranta >

 • Mallitiedostoja aineistojen raportointiin

 • Kuntatalouden talousraportoinnin tietosisällöt

  Kuutiomalli

  Toteutuneiden taloustietojen automaattinen raportointi perustuu pääsääntöisesti kuutiomalliin esim. Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi (KKNR) ja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) -raportointikokonaisuuksissa.

  Kuutiossa jokaiselle ulottuvuudelle tulevat kaikki muutkin ulottuvuudet, esimerkiksi valtionosuudet sisältävät sektoriluokituksen, vaikka ne tulevat aina valtiolta. Tästä ei synny käytännön ongelmaa, koska tällöin sektoriulottuvuuteen tulee vain arvoja yhdelle sektorille tai ulottuvuus passivoidaan kyseisellä tilillä muiden sektoreiden osalta.

  Palveluluokitus

  Palveluluokka on yksi kuutiomallin ulottuvuus. Erityisesti kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) -raportointikokonaisuudessa raportoidaan palveluluokkakohtaisesti toteutuneet talouden tiedot palveluluokittain ja tileittäin sekä sektoreittain. Palveluluokan mukainen raportoitava tieto voi muodostua laskentatunnisteen osista kuten tuotteista, kustannuspaikoista, tulosyksiköistä tai muista laskentatunnisteista tai näiden yhdistelmistä. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus on Koodistopalvelussa ja AURA-käsikirjan liitteenä 5.

  Koodistopalvelu >

  AURA-käsikirja >

  Koodistopalvelussa ja AURA-käsikirjan liitteessä 5 kuvataan yhteiset määritelmät palveluista organisaatioriippumattomasti. Kunnat ja muut tietojen käyttäjät voivat itse luoda lisähierarkioita oman tarpeensa mukaisesti. Luokitus kattaa sekä lainsäädännön kunnille asettamat tehtävät että kuntien itselleen ottamat tehtävät. Lisäksi palveluluokituksessa otetaan huomioon olemassa oleva julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG, kuntataloustilastoinnin vaatimukset ja muut tiedon käsittelyyn kehitetyt luokitukset (mm. asiakirjallisen tiedon käsittelyn luokitukset, toimialaluokitus). Palveluluokitus on laadittu myös yhteensopivaksi THL:n tietosisältömäärittelyihin koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutapahtumien kirjaamista.

  Palveluluokille kohdennettavat kulu- ja tuottolajit sekä muu kustannuslaskennan ohjeistus viranomaisraportoinnin osalta on annettu AURA-käsikirjan luvussa 5 kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta. Tämä palveluluokitus soveltuu taloustietojen ja palveluiden kustannusten tarkasteluun eikä asianhallintaan.

  Sektoriluokitus

  Sektoriluokka on yksi kuutiomallin ulottuvuus. Sektoriluokka on oltava mukana mm. raportointikokonaisuuksissa kuntien ja neljännesvuosiraportointi (KKNR) ja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP). Sektoriluokitus on hierarkkinen. Yhteisöt linkittyvät sektoriluokitukseen pääsääntöisesti y-tunnuksen avulla. Tilastokeskus ylläpitää automaattisen raportoinnin sektoriluokitusta. Sektoriluokituksen hierarkiat ovat Koodistopalvelussa.

  Koodistopalvelu >

  Sektoriluokituskäsikirja 2012 >

  Tilastokeskuksen luokituspalvelu y-tunnuksittain >

  Tunnukset Tilastokeskuksen luokitustaulukoihin:
  Käyttäjätunnus = Testkunt
  Salasana = rato1333

  Listaan on poimittu toimivat ja lopettaneet yritykset parin edellisen vuoden ajalta. Lopetusrajana käytetään y-tunnuksen lopetusta, jos toiminta on lakannut. Vastaavasti taulukkoon päivitetään uusia y-tunnuksia uusien yrityksien myötä.

  Muutokset kesken vuoden toiseen sektoriluokkaan ovat mahdollisia, mutta eivät kovin yleisiä. Tällaisessa tapauksessa voi käyttää oman valinnan mukaan joko kirjaushetken tai raportointihetken sektoria. Taulukko päivitetään kuukausittain kuukauden loppupuolella. Itse sektoriluokitus muuttuu harvoin, ei joka vuosi.

  Joillakin vastapuolilla, esimerkiksi kotitalouksilla, säätiöillä ja ulkomaalaisilla yksiköillä, ei ole y-tunnusta. Kuntien ja kuntayhtymien liikelaitoksilla ei myöskään ole kunnasta tai kuntayhtymästä erillistä y-tunnusta. Y-tunnuksettomien yksiköiden käsittely riippuu tiedonantajan valitsemasta ratkaisusta. Esimerkiksi kotitalouksille voi tehdä yhteisen, y-tunnusta vastaavan merkkijonon, johon linkitetään kaikki ne kirjanpitotapahtumat, joissa vastapuolena on kotitalous. Jos vastapuolien yhdistäminen sektoriluokkiin tehdään luokituspalvelusta saatavan y-tunnuslistan avulla, täytyy muistaa, että itse luotu kotitalouksien ”y-tunnus” ei sisälly kyseiseen listaan, vaan sen kohdentuminen oikealle sektoriluokalle täytyy erikseen ohjelmoida.

  Tililuettelo

  Tili on yksi kuutiomallin ulottuvuus. Taksonomiassa tili on neljä merkkiä pitkä. Tililuettelo sisältää suositukset kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen, liikelaitoskuntayhtymän ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tileistä ja tililuettelon käytöstä tase- ja tulos- sekä rahoituslaskelmakaavoineen. Tililuettelo on laadittu niin, että käyttäen laskentatunnisteen kaikkia osia tehokkaasti on mahdollista tuottaa viranomaisraportoinnin edellyttämät tiedot. Organisaatio voi käyttää tätä tarkempaa ja laajempaa kirjaustason tililuetteloa omien tarpeidensa mukaan. Organisaation oman tililuettelon kaikkien tilien on summauduttava tämän tililuettelon tileihin.

  Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo on Koodistopalvelussa ja AURA-käsikirjan liitteenä 1.

  Koodistopalvelu >

  AURA-käsikirja >

   • Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa raportointikokonaisuuksittain. Jokaiselle raportointikokonaisuudelle on määritelty raportointiajankohta. Aikataulusta säädetään Valtioneuvoston asetuksella. Raportointikokonaisuuksien raportointi ajoittuu vuosikellon omaisesti ympäri vuoden. Raportointikokonaisuuskohtainen aikataulu julkaistaan ns. XBRL-taksonomiapaketin yhteydessä tiedostonimellä Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx.

  RAPORTOINTIAIKATAULU >

  Kuntien raportointikokonaisuuksia on mahdollista tarkastella lataamalla raportointi- tai taksonomiapaketti alla olevasta linkistä.

  KUNTATALOUDEN XBRL-TAKSONOMIA >

  Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (Aura) kuvaa tarkemmin raportointikokonaisuuksia ja niiden sisältöä raportointiaikatauluineen.

  AURA-KÄSIKIRJA >

  Jokainen raportointikokonaisuus avautuu erikseen tietopalvelussa raportoitavaksi.

  Varsinaisen raportoinnin lisäksi raportointiin valmistautuminen vaatii oman aikataulutuksensa. XBRL-taksonomian vuosittaiselle valmistelulle ja julkaisulle määritellään myös oma aikataulunsa.

 • Tiedon keruun aikataulu

  Tietojen toimittamisen aikataulu >

  Raportointikokonaisuuskohtainen aikataulu julkaistaan ns. XBRL-taksonomiapaketin yhteydessä tiedostonimellä Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx.

  Aikataulu päivitetty taksonomiaversiossa SBR-2019-07-03-PWD esitetyn mukaiseksi.

  Kulloinkin voimassa oleva kuntatalouden XBRL-taksonomia >

 • Raportoinnin testaamisen aikataulu

  Testauksen aikataulu päivittyy uusien raportointikokonaisuuksien avauduttua Kuntatalouden tietopalveluun. Jokainen raportointikokonaisuus on testattava Kuntatalouden tietopalvelussa.

  KUNTATALOUDEN TIETOPALVELUN TESTAUKSEN AIKATAULU

  Huomioitavaa KLTR-raportointikokonaisuutta testattaessa: Taseen eristä sekä pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä että lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä eivät näy vielä oikein testipalvelussa. Sen takia myös vieraspääoma ja vastattavaa erät yhteensä eivät laske oikein kyseisiä eriä. Tämä pyritään korjaamaan lähipäivien aikana.

 • Taloustietojen raportoinnin testaus

  Kunnat ja kuntayhtymät valmistautuvat taloustietojen raportointiin Kuntatalouden tietopalveluun. Toteutumatietojen raportointi käynnistyy 2021, kun taloustietojen keruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille.

  Ennen tuotantoon siirtymistä kuntien ja kuntayhtymien on testattava tietojen raportointia jokaisen raportointikokonaisuuden osalta erikseen. Eri raportointikokonaisuuksien testauksen mahdollinen aloitusaika on porrastettu ja kuvattu erillisessä aikataulussa Raportoinnin testaamisen aikataulu >

  Ensimmäisen aallon testaaminen on tarkoitettu IT-toimittajille ja muille ohjelmisto/järjestelmävastaaville. Kun perusta on todettu toimivaksi, alkaa toisen aallon testaaminen, joka koskee jokaista kuntaa ja kuntayhtymää kaikkien raportointikokonaisuuksien osalta. Jokaisen raportointikokonaisuuden hyväksyttävälle testaamiselle määritellään kriteerit. Tämä työ on vielä kesken.

  Miksi testaaminen on tärkeää?

  Testaamisella varmistetaan, että kunnan/kuntayhtymän tietojärjestelmät tuottavat oikeanlaista aineistoa oikeassa muodossa. Näin saadaan varmuus, että tuotantoon siirryttäessä kaikki pelaa. Toisaalta Kuntatalouden tietopalvelun toiminnan näkökulmasta on tärkeää löytää kaikki mahdolliset haavoittuvuudet ja virheet, ja korjata ne, ennen tuotantoraportointia.

  Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL-muodossa. Myös CSV-muotoisen aineiston raportointi on mahdollista.

 • Käyttäjätunnusten haku

  Hae käyttäjätunnukset osoitteesta kuntadata@valtiokonttori.fi. Kerro viestissä nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä kunnan/kuntayhtymän nimi ja Y-tunnus. Saat sähköpostiviestin ja toimintaohjeet, kun tunnuksesi on perustettu.

 • Kirjautuminen Kuntatalouden tietopalvelun testipuolelle

  Kuntatalouden tietopalvelun (nk. Hyväksyntäpalvelu) testipuolella kunnat ja kuntayhtymät voivat katsella, hyväksyä ja raportoida testiaineistojaan.

  KIRJAUDU KUNTATALOUDEN TIETOPALVELUN TESTIYMPÄRISTÖÖN TÄSTÄ >

 • Tietojen toimitus liitetiedostona (Excel-lomake)

  [Sisältö tulossa..]

 • Testauksen tilanne

  [power bi tähän]

  Raportin saa avattua koko näytön tilaan oikean alakulman kuvaketta klikkaamalla.