Hoppa innehåll

Ytterligare information till ansökan om kostnadsstöd kan nu skickas i e-tjänsten

Statskontoret har öppnat kompletteringstjänst där man kan korrigera eller komplettera sin ansökan om kostnadsstöd.

I tjänsten kan kunden deklarera ytterligare information som begärs av Statskontoret. Tjänsten kan också användas för att korrigera felaktig information som redan har deklarerats. Ytterligare informationsdeklaration kan fyllas i av alla som har behörighet att företräda företaget. Således behöver den person som tillhandahåller ytterligare information inte vara samma person som ursprungligen slutförde ansökan.

Ytterligare informationsdeklaration kan fyllas i av:

Den person som har namnteckningsrätt i företaget:

  • Verkställande direktör (TJ)
  • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
  • Näringsidkare
  • Disponent (IS)
  • Heltidsanställd disponent (PIS)

Den person som har följande roll in i föreningsregistret kan agera på föreningens vägnar: annan undertecknare som har rätt att representera föreningen ensam. Ett företag kan också tillåta den annan person att göra affärer i Suomi.fi-fullmakter.

När du svarar på en begäran om ytterligare information via vår kompletteringstjänst kommer saken att behandlas så smidigt som möjligt. Ansökningsnumret måste också anges på formuläret.

Gå till kompletteringstjänsten:

Kostnadsstöd: anmälan om tilläggsuppgifter

Söker du dessa?

Till ansökan >

Kostnadsstöd – tjänstesida >

Kostnadsstöd – statistik > 

Ofta frågat om kostnadsstödet >

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter