Hoppa innehåll


Ofta ställda frågor om kostnadsstöd till företag

Lagen om kostnadsstöd har ännu inte godkänts i riksdagen, så stödet kan ännu inte ansökas om.
Vi svarar på de allmänna frågorna du skickar på den här sidan.

När kan stödet ansökas?
Man kan ansöka om stödet efter att lagen godkänts i riksdagen. Lagen torde tidigast bli godkänd i juni. Statskontoret förbereder sig för att motta ansökningar så snart som möjligt efter att riksdagen har godkänt lagen om kostnadsstöd.

Varför kan man inte redan nu ansöka om stöd?
Vi här på Statskontoret måste vänta tills lagen godkänts efter behandling i riksdagen, då behandlingen ännu kan medföra ändringar. Även om Statskontoret har ett datasystem färdigt kräver det ännu modifieringar för behandling och utbetalning av det nya stödet.

Hur ansöker man om stödet?
Stödet ansöks med en ansökningsblankett som finns på Statskontorets webbplats så snart som möjligt efter att lagen godkänts i riksdagen.

När ges det mer information om saken?
När lagen har godkänts och detaljerna preciserats, informerar Statskontoret mer om saken på sin webbplats och sina sociala kanaler.

Fråga om kostnadsstödet

Har du något att fråga om kostnadsstödet? Du kan skicka in frågor via länken nedan. Vi samlar svaren på dessa sidor så att även andra intresserade kan se dem.

Lagen om kostnadsstöd har ännu inte godkänts i riksdagen, så stödet kan ännu inte ansökas om.
Vi svarar på de allmänna frågorna du skickar på den här sidan.

Fråga här >

Målgrupp: Företag och samfund

Ytterligare motiv