Hyppää sisältöön

Visualisoitua tietoa valtiontaloudesta

Valtiontalouden kuukausikatsauksessa raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Julkaisu tunnettiin aiemmin nimellä valtiontalouden kuukausitiedote. Katsausta uudistetaan vaiheittain ja sen tavoitteena on laajentaa tietokokonaisuutta sekä tehdä helppokäyttöisempi ja saavutettavampi palvelu.

Valtiontalouden kuukausikatsauksen tiedot julkaistaan Tutkihallintoa.fi-sivustolla Power BI -raportteina. Tiedot perustuvat kirjanpitoyksiköiden ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen toimittamiin tilitietoihin, joita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ylläpitää Kieku-järjestelmässä ja josta tiedot saadaan valtion keskuskirjanpidon käyttöön. Raportoinnissa ei käytetä kansantalouden tilinpidon käsitteitä, joita Tilastokeskus käyttää raportoinnissaan.

Analyysi täydentää katsausta

Visuaalisten kuukausittain päivittyvien raporttien lisäksi Valtiokonttori julkaisee analyysin, jossa avataan merkittävimpiä muutoksia valtiontaloudessa. Analyysi julkaistaan Tutkihallintoa.fi-sivustolla kuukausikatsauksen yhteydessä muutamia kertoja vuodessa.

Tutustu katsaukseen Tutkihallintoa.fi-sivustolla!

Lisätietoja:
keskuskirjanpito(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset