Hoppa innehåll

Är ni i den nya tjänsten Suomi.fi-betalningarna? Den gamla tjänsten upphör nu

Den gamla tjänsten Suomi.fi-maksut betalningarna upphör 31.12.2022

  • Alla kunder övergår från den gamla tjänsten till den nya i enlighet med sin ibruktagningsomgång. Målet är att alla kunder ska ha övergått från den gamla tjänsten till den nya senast 30.11.2022, dock absolut senast 31.12.2022. Enbart i undantagsfall är tilläggstiden till december möjlig och det kräver ett separat avtal med Statskontoret.
  • Återbetalningar kan göras i den gamla tjänsten fram till 31.12.2022 oberoende av organisationens ibruktagningsomgång. Rapporter kan köras i den gamla tjänsten fram till 28.2.2023.
  • Betalningsuppgifterna och rapporterna överförs inte från den gamla tjänsten till den nya tjänsten, så kunderna ska ta de uppgifter och rapporter de behöver från den gamla tjänsten senast 28.2.2023.

 

Tillägsinformation: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter