Hoppa innehåll

Tjänsten Sokunderstod.fi har publicerats, Brandskyddsfonden deltar i pilotanvändningen

Första versionen av den nya tjänsten Sokunderstod.fi avsedd för utlysning av statsunderstöd och för att söka statsunderstöd har nu publicerats. Bekanta dig med tjänsten på adressen www.sokunderstod.fi.

Inledningsvis pilottestas tjänsten först med att man publicerar meddelanden om utlysning av Brandskyddsfondens (PSR) allmänna understöd som användarna kan läsa. Statsunderstöd söks ännu i enlighet med Brandskyddsfondens nuvarande ansökningsförfarande. Planen är att användningen av tjänsten Sokunderstod.fi utvidgas våren 2022 så att det går att skicka in och behandla ansökningar i tjänsten.

Brandskyddsfonden pilottestar även tjänsten Administreraunderstod.fi för de myndigheter som beviljar statsunderstöd. I tjänsten Administreraunderstod.fi skapas ansökningsmeddelandena.

”Syftet med fonden har redan i flera år varit att utveckla en elektronisk tjänst som stöder understödsverksamheten. Till vår glädje upptäckte vi att processen inleddes på bred front inom statsförvaltningen”, berättar Johanna Herrala, generalsekreterare för PSR. ”Vi strävar aktivt efter att delta i den gemensamma verksamheten eftersom vi anser att vi på bästa möjliga sätt kan utveckla vår verksamhet i samband med övriga statsunderstödsaktörer samt med en bred och sakkunnig bakgrundsorganisation.”

Statsunderstödsverksamhetens webbtjänst utvecklas ständigt tillsammans med olika kundgrupper, samarbetspartners och intressentgrupper. Vi presenterar tjänsten och riktlinjerna för hur den utvecklas för alla intresserade i oktober. Mer information om tillställningen (på finska): Presentation av webbtjänsten Sokunderstod.fi >

Läs mer:

Statsunderstödstjänster >
Finansministeriets projektsida >

Ta kontakt eller ge respons: statsunderstodstjanster(at)statskontoret.fi

Statskontoret deltar i ett projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten under ledning av finansministeriet. Vi producerar nya gemensamma webbtjänster för dem som ansöker om och får statsunderstöd samt de myndigheter som beviljar understöd. Hela statsförvaltningen övergår stegvis till den nya verksamhetsmodellen och tar tjänsterna i bruk under de närmaste åren. Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra kunder och erbjuder praktiskt stöd i framtiden.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter