Hoppa innehåll

Första versionen av tjänsten Sokunderstod.fi publiceras i höst

Statskontoret deltar i ett projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten under ledning av finansministeriet. Vi producerar nya gemensamma webbtjänster för dem som ansöker om och får statsunderstöd samt de myndigheter som beviljar understöd. Hela statsförvaltningen övergår stegvis till den nya verksamhetsmodellen och tar tjänsterna i bruk under de närmaste åren.

I september 2021 publiceras den första versionen av tjänsten Sokunderstod.fi som är avsedd för publicering av ansökningar om statsunderstöd och ansökan om statsunderstöd. Där genomförs ett test i form av publicering och visning av Brandskyddsfondens (PSR) ansökningsmeddelande om allmänt understöd. Statsunderstöd söks ännu i enlighet med Brandskyddsfondens nuvarande ansökningsförfarande.

Under hösten testas de tekniska och funktionella egenskaperna på Sokunderstod.fi samt hur ansökningsmeddelandena och uppgifterna sparas och registreras i strukturerad form. Testningen ger också mer information om statsunderstödsverksamhetens nya verksamhetsmodell och tjänstens produktionsmognad. Denna information kan användas som hjälp vid det fortsätta utvecklingsarbetet.

Senare följer en pilotfas för ifyllande av ansökningar och själva ansökningsprocessen i den nya tjänsten. Målet är att de sökande ska kunna fylla i och skicka in sina första ansökningar på Sokunderstod.fi våren 2022. Vid samma tid får de första myndigheterna möjlighet att testa hur till exempel de uppgifter som begärs av de sökande definieras och ansökningar behandlas på Administreraunderstod.fi.

Mer information om statsunderstödstjänsterna finns på Statskontorets webbplats >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter