Hoppa innehåll

Produktionen av statsunderstödstjänster överförs till Statskontoret

Finansministeriet har gett Statskontoret i uppdrag att inleda beredningen av nationella informationssystemtjänster som stöder statsunderstödsverksamheten.

Finansministeriet utvecklar inriktningen, ansökningen, beviljandet, uppföljningen och utvärderingen av statsunderstöd genom att skapa en enhetlig digitaliserad statsunderstödsprocess. Målet är att utöka statsunderstödsverksamhetens genomslag, effektivitet och transparens. Samtidigt skapar man ett nationellt informationssystem som stöder statsunderstödsverksamheten.

Finansministeriet börjar bereda nödvändiga lagstiftningsändringar och en styrmodell för statsunderstödsverksamheten i syfte att organisera verksamhetsbetingelserna och befogenheterna för statsunderstödstjänsterna.

Statskontoret, som hör till finansministeriets förvaltningsområde, har en central roll som aktör inom statens ekonomiförvaltning och förmåga bland annat när det gäller att utveckla statens digitala verksamhetsmodeller och informationsledning.

Statskontoret inleder beredningen av de informationssystemtjänster som stöder statsunderstödsverksamheten i början av sommaren. Målet är att pilotanvändningen av statsunderstödstjänsterna inleds hösten 2021.

Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten >

Ytterligare information:

Irja Peltonen, informationsdirektör, irja.peltonen(at)vm.fi, tfn 0295 530 138
Tuula Lybeck, projektledare, tuula.lybeck(at)vm.fi, tfn 0295 530 595
Timo Laitinen, generaldirektör, timo.laitinen(at)valtiokonttori.fi, tfn 0295 502 200
Laura Sorva, projektledare, laura.sorva(at)valtiokonttori.fi, tfn 0295 502 033

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter