Hoppa innehåll

Aktuellt om coronastöd för företag

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd inleddes vid Statskontoret 17.8. Intresset för stödet har i början av den fjärde ansökningsomgången varit något måttligare än under de tidigare omgångarna: fram till 9.9 har sammanlagt cirka 11 000 ansökningar lämnats in.

Hittills har 7000 av ansökningarna avgjorts. För 82 procent av de avgjorda ansökningarna har beslutet varit positivt. Procenten är i detta skede något högre än i den tredje omgången, där 76 procent av de sökande beviljades stöd.

Hittills har cirka 77 miljoner euro betalats ut i stöd.

Kostnadsstödet är avsett för företag, vars omsättning har minskat med över 30 procent på grund av COVID-19-pandemin och som haft svåranpassade lönekostnader och andra kostnader under stödperioden (1.3.2021–31.5.2021). Mer information om kostnadsstödet och stödvillkoren finns på webbplatsen haekustannustukea.fi

Stöd för fasta kostnader kan också sökas

Samtidigt med kostnadsstödet öppnades också ansökan om stöd för ersättning av fasta kostnader. Stödet är avsett för företag som redan har fått maximistödet på 1,8 miljoner euro enligt EU:s bestämmelse, eller för företag som är nära att nå maximinivån för stödet och som därför inte kan beviljas mer kostnadsstöd.

Ett villkor för stödet är att företagets omsättning minskade med över 30 procent under stödperioden 1.3–31.5.2021 jämfört med motsvarande period 2019. Högst 70 procent av företagets/koncernens förlust kan ersättas med stödet.

Hittills har 20 företag ansökt om stöd och stöd har beviljats till ett belopp av 600 000 euro.

Ansökan om stöd görs hos Statskontoret på en pappersblankett under ansökningstiden 17.8–30.9.2021. Mer information och anvisningar finns på webbplatsen för stödet.

Många små företag har ansökt om ersättning för stängning

Ersättning för stängning för mikro- och småföretag samt medelstora och stora företag kunde sökas hos Statskontoret under sommaren. Ersättningen för stängning är avsedd för företag, vars lokaler tillfälligt har stängts för kunder baserat på lag eller ett myndighetsbeslut.

Ersättningen gäller restauranger och andra förplägnadsföretag samt till exempel motions- och idrottslokaler, gym, spaanläggningar och inomhuslekparker.

Sammanlagt 55 medelstora och stora företag ansökte om ersättning för stängning. Tills vidare har fem ansökningar behandlats och sammanlagt över 800 000 euro har betalats ut i ersättning. Företagen har tid fram till 31.10 att komplettera sin ansökan med den revisorsrapport som krävs som bilaga.

Ansökningstiden för ersättning för mikro- och småföretag som var stängda i mars–april gick ut i slutet av augusti. Nästan 6 000 ansökningar lämnades in och sammanlagt över 94 miljoner euro har betalats ut i ersättning. De flesta ansökningarna har lämnats in av små företag som sysselsätter färre än tio personer.

Små företag i Kajana kan ansöka om ersättning för stängning

För Kajanaområdet utfärdades en bestämmelse om stängning för tiden 1–15.9.2021, som baserade sig på 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar och motsvarade regionförvaltningsverkets beslut om stängning. Förvaltningsdomstolen avbröt dock verkställandet av beslutet 6.9. Mikroföretag och småföretag har rätt att ansöka om ersättning för stängning hos Statskontoret för den tid de har varit tvungna att hålla sina lokaler stängda för kunder. För mikro- och småföretag i Kajana är perioden alltså 1–6.9.2021. Ansökan kan lämnas in på en pappersblankett senast 31.12.2021. Mer information om ansökan finns på Statskontorets webbplats på adressen valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus.

Ansökningstiden för evenemangsgarantin gick ut – ansökningstiden för ersättning börjar 15.9.

Ansökningstiden för evenemangsgarantin inföll 1.6–31.8.21. Syftet med garantin är att minska risken för att ordna evenemang, om evenemanget med stöd av lagen eller en myndighetsbestämmelse måste ställas in eller ordnas i mindre omfattning.

Statskontoret tog emot sammanlagt cirka 1 137 ansökningar om evenemangsgaranti. Hittills har över 700 evenemang beviljats garanti till ett belopp av sammanlagt cirka 112 miljoner euro. Flest garantier har beviljats för musikfestivaler, konserter och utställningar.

Ansökningstiden för ersättningen börjar 15.9 och går ut 7.12. Ersättning kan sökas av de evenemangsarrangörer som har beviljats evenemangsgaranti och som har anmält till Statskontoret att evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Också de underleverantörer som nämns i ansökan om evenemangsgaranti kan ansöka om ersättning för kostnader som huvudarrangören inte har ersatt. Aktuell information om antalet ansökningar, beslut som fattats och underleverantörer som evenemangen inbegriper finns på sidan med statistik över evenemangsgarantin. På statistiksidan finns också uppgifter om de anmälningar om annullering av evenemang och evenemang som ordnas i mindre omfattning, som Statskontoret tagit emot. Mer information valtiokonttori.fi/tapahtumatak

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter